Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Tonizm, wiersz toniczny

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

Tonizm, wiersz toniczny - opis i klasyfikacja

 • tonizm to system wersyfikacyjny, opierający się na równej liczbie zestrojów akcentowych w każdym wersie;
 • powstał w XIX wieku;
 • zaliczany jest do wersyfikacyjnych systemów numerycznych;
 • wiersz toniczny zaliczany jest do wiersza regularnego;
 • w opisie wiersza tonicznego podaje się liczbę zestrojów akcentowych, składających się z:
 • akcentów głównych (oksytoniczny, paroksytoniczny, proparoksytoniczny, daktyliczny);
 • akcentów pobocznych (dodatkowy akcent na pierwszej lub drugiej sylabie w zestroju);
 • konstantą wersyfikacyjną jest w przypadku tonizmu równa w każdym wersie ilość zestrojów akcentowych i jednocześnie akcentów głównych (różnie rozłożonych w kolejnych wersach) z jednoczesnym zachowaniem sylabizmu nieregularnego (wykluczony jest sylabizm ścisły);
 • wiersz toniczny może występować w postaci:

tonizm regularny

 • wszystkie wersy mają identyczną liczbę zestrojów akcentowych;

tonizm nieregularny

 • w różnych konfiguracjach przeplata stałe formaty wierszowe, tworząc założony z góry i przewidywalny wzorzec rytmiczny;
 • nieregularność tonizmu polega na tym, że kolejne wersy nie mają tej samej liczby zestrojów akcentowych;
 • Na nieregularność wiersza tonicznego wpływają dwa elementy:
 • Często fragmenty utworu o równej ilości zestrojów akcentowych rozbijane są wersami z ich mniejszą lub większą ilością.
 • Podział na zestroje akcentowe jest mniej obiektywny niż sylaby czy stopy akcentowe, bo zależy (choć w niewielkim stopniu) od odczytania tekstu przez czytelnika.
 • Najczęściej spotykane formanty wersyfikacyjne wiersza tonicznego to:
 • trójzestrojowiec (bez średniówki);
 • sześciozestrojowiec ze średniówką po trzecim zestroju akcentowym;
 • tonizm i wiersze toniczne odnajdujemy m.in. w utworach: W. Broniewskiego, T. Gajcego, K. Iłłakowiczówny, J. Tuwima,
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.