Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Sylabizm, wiersz sylabiczny

4.2222222222222 1 1 1 1 1 Rating 84%

Sylabizm, wiersz sylabiczny - opis i klasyfikacja

W wierszu sylabicznym na format wersowy składa się ilość sylab i sylabiczne umiejscowienie średniówki.

Zaliczany jest do wersyfikacyjnych systemów numerycznych.

 

Sylabizm może występować w trzech postaciach:

sylabizm nieregularny

 • duże wahania w liczbie sylab pomiędzy poszczególnymi wersami, często spotykany w bajkach, dramacie romantycznym (Dziady, Kordian, Balladyna);
 • pozwala w partiach monologowych, w scenach wizyjnych, mistycznych na potęgowanie napięcia emocjonalnego;
 • w różnych konfiguracjach przeplata tradycyjne formaty wierszowe tworząc założony z góry i przewidywalny wzorzec rytmiczny;
 • dopuszcza się w sylabizmie nieregularnym występowanie wersów bez pary we wzorcu rytmicznym;

sylabizm względny

dopuszcza niewielkie wahania się liczb sylab

sylabizm ścisły

 • we wszystkich wersach równa ilość sylab;
 • stałe miejsce średniówki w wersach dłuższych niż ośmiozgłoskowe;
 • stały akcent paroksytoniczny;
 • akcent paroksytoniczny przed średniówką;
 • rymy żeńskie.

 

W ramach sylabizmu ścisłego można wyróżnić najpopularniejsze formaty wersowe:

ośmiozgłoskowiec

 • wers składa się z ośmiu sylab;
 • brak średniówki, ale są wersje ze średniówką;
 • stały akcent paroksytoniczny w klauzuli;

jedenastozgłoskowiec

 • wers, który liczy 11 sylab (zgłosek);
 • średniówka występuje w nim na ogół po piątej sylabie; możliwe inne położenie średniówki;
 • stały akcent paroksytoniczny w klauzuli;

trzynastozgłoskowiec

 • najczęściej stosowany w epice i poematach opisowych
 • wers składa się z 13 sylab (zgłosek);
 • średniówka występuje w nim na ogół po siódmej sylabie; możliwe inne położenie średniówki;
 • stały akcent paroksytoniczny w klauzuli;

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.