Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Wiersz zdaniowy (zdaniowo-rymowy)

4.5 1 1 1 1 1 Rating 90%

Wiersz zdaniowy

intonacyjno-zdaniowy; składniowo-intonacyjny; zdaniowo-rymowy; wiersz średniowieczny

  • wiersz intonacyjno-zdaniowy powstał w średniowieczu i miał charakter meliczny
  • asylabizm - wiersz średniowieczny nie ma równej, ani nawet podobnej liczby sylab w kolejnych wersach
  • wiersz dystychiczny - całość w wierszu składniowo-intonacyjnym stanowi dystych, czyli dwuwers
  • zaliczany jest do wersyfikacyjnych systemów nienumerycznych
  • brak konstanty wersyfikacyjnej - nie ma zasady, która gwarantowałaby powtarzalność wersów
  • wewnętrzną dwudzielność dłuższych członów warunkował tok składniowy
  • widoczna tendencja w kierunku sylabizmu względnego

Przykładem wiersza zdaniowo-rymowego jest Bogurodzica.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.