Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Metafora - trop, figura retoryczna

3.5909090909091 1 1 1 1 1 Rating 72%

Spis treści

Metafora, przenośnia - trop, semantyczna figura retoryczna, środek poetycki

Metafora, przenośnia - definicja

w najprostszej wersji metafora to połączenie dwóch rzeczowników odległych od siebie znaczeniowo, które razem dają zupełnie nową jakość, nowe znaczenie;

metafora to figura retoryczna polegająca na zastąpieniu nazwy rzeczy, o której mowa, nazwą innej rzeczy, w taki sposób, że powstaje wrażenie pozwalające na wyjaśnienie lub uwypuklenie niektórych cech rzeczy zastępowanej taki zespół wyrazów, które w wyniku kontekstowego użycia znaczą coś nowego);

metafora to również wyrażenie, w którym dochodzi do celowej zmiany znaczeń słów ją tworzących; nowe znaczenie powstaje na bazie dotychczasowych znaczeń.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.