Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Analiza wiersza: Monolog dla Kasandry

3.775 1 1 1 1 1 Rating 76%

Spis treści

Analiza i interpretacja wiersza "Monolog dla Kasandry"  Wisławy Szymborskiej

Warto przeczytać: {ln: Jak analizować wiersz? ' Jak interpretować i analizować wiersz?} oraz {ln: Środki poetyckie ' Dowiedz się o środkach poetyckich}

Biografia autorki "Monologu dla Kasandry"
 

Urodzona w 1923 r., studentka polonistyki i socjologii na UJ, debiutowała jako socrealistka. Odnajduje się jako poetka dopiero w trzecim tomiku „Wołanie do Yeti”, gdzie poraz pierwszy pokazuje swój styl. Wielokrotnie nagradzana; laureatka nagrody Nobla z 1996 r.

Cechy twórczości

Refleksyjno-filozoficzna liryka Szymborskiej koncentruje się najczęściej wokół problemów egzystencjalnych i nosi znamiona bardzo osobistej, ale zawsze zmierza w kierunku uniwersalności – pokazania, że wszyscy podlegamy tym samym prawom.

W wierszach bardzo często zachowuje dystans, ironię, choć nie unika postawy pozornie naiwnej; poszukuje paradoksów obecnych w życiu człowieka. Intelektualność jej poezji sprawia, że emocje schodzą na drugi plan, co pośrednio objawia się w oszczędności słów. Człowiek kieruje się przede wszystkim rozumem i broni własnej godności.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.