Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Strofika, budowa strofy

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

Strofika, budowa strofy

Artykuł zawiera informacje o tym jaka jest budowa strofy, jak opisywać strofę.

Klasyfikacja wierszy, uwzględniająca obecność strof

 • wiersz stychiczny
 • wiersz stroficzny

Rodzaje strof

  • dystych (dwuwiersz) - 2 wersy,
  • tercet, tercyna (trójwiersz) - 3 wersy,
  • kwartyna, tetrastych (czterowiersz) - 4 wersy,
  • pentastych (pięciowiersz) - 5 wersów, (rzadko spotykana)
  • sekstyna (sześciowiersz) - 6 wersów,
  • oktawa (ośmiowiersz) - 8 wersów.

Budowa strofy

Strofa otwarta - nie stanowi całości intonacyjno-składniowej, temat nie zostaje wyraźnie zamknięty, łączy się z innymi strofami.

Strofa zamknięta - stanowi zamkniętą całość składniowo-intonacyjną. Zachowuje odrębność od pozostałych strof.

Strofa izometryczna - wersy mają ten sam kształt metryczny tzn. tę samą liczbę sylab, akcentów, zestrojów akcentowych, ten sam rytm

Strofa heterometryczna - poszczególne wersy są układem o różnym rozmiarze (różna liczba sylab, akcentów, zestrojów akcentowych).

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.