Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Przerzutnia

2.7441860465116 1 1 1 1 1 Rating 55%

Przerzutnia - definicja, rodzaje i funkcje

Artykuł zawiera definicję, klasyfikację i funkcję przerzutni.

Definicja przerzutni

brak zgodności między porządkiem składniowo-intonacyjnym a wersyfikacyjnym w wersie; przeniesienie wyrazu lub części zdania do dalszej części wersu, następnego wersu lub strofy.

Formy przerzutni:

  • przerzutnia średniówkowa,
  • przerzutnia klauzulowa,
  • przerzutnia międzyzwrotkowa.

Funkcje przerzutni:

  • zaakcentowanie treści,
  • zwiększenia dynamiki,
  • pobudzenia wyobraźni osoby czytającej.

Przykłady przerzutni:

Gór okolicznych odbija wierzchołki
Strzegące
brzegów

 

Pokój - szczęśliwość, ale bojowanie

Byt nasz podniebny,

 

Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie

Będę wojował i wygram statecznie!

 

I nie miłować ciężko, i miłować

Nędzna pociecha (...)

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.