Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Interpretacja porównawcza - jak?

3.7039106145251 1 1 1 1 1 Rating 74%

Pisanie interpretacji porównawczej

Jeśli nie zrobiłeś jeszcze analizy porównawczej zapraszam do artykułu: Jak analizować wiersz? i powtórz te same kroki w obu wierszach.
Kiedy już masz wyrobiony pogląd na znaczenie utworów, zebrane i usystematyzowane informacje o ich formie możesz zabrać się do ostatniego etapu. Jeżeli jesteś pewny swych umiejętności, masz duszę artysty, chcesz, by twój tekst był wyjątkowy, napisz esej, ale jak to zrobić dowiesz się już z innego poradnika na tej stronie: Jak napisać dobry esej w 7 krokach?.
Jeżeli jesteś wrażliwy i pewny swojej interpretacji, ale nie masz duszy artysty, spróbuj postawić tezę, której dowiedziesz w rozprawce. Jak napisać rozprawkę? sprawdź w odpowiednim artykule na tej stronie.
Jeżeli natomiast brak Ci wrażliwości, pewności siebie lub talentu, nie wspominając już o tym, że nie masz duszy artystycznej, zabierz się do napisania zwykłego wypracowania o standardowej strukturze, które będzie składało się z następujących elementów:

Wprowadzenie

Jeżeli Twoja praca ma narzucony temat, koniecznie go wpierw zanalizuj i omów w tym miejscu jak go rozumiesz. Określ również cel, w którym piszesz, czyli jakiej tezy chcesz dowieść (jeżeli temat Ci ją narzuca). Zamieść podstawowe informacje o autorze, o jego twórczości, opisz również, gatunek, okoliczności powstania pierwszego wiersza. Zamieść podstawowe informacje o autorze, o jego twórczości, opisz również, gatunek, okoliczności powstania drugiego wiersza. Możesz te informacje ze sobą zestawić. Na tej podstawie wskaż zasadę zestawienia obu tekstów (odpowiedz na pytanie dlaczego te teksty są obok siebie: co je łączy, co dzieli?)

Rozwinięcie:

treść tekstu

Spróbuj przedstawić własnym słowami treść pierwszego utworu. Omów kolejne wydarzenia, zachowania p.l., wypowiedzi. Staraj się ułożyć je w jedną syntetyczną całość. Unikaj wiernego kopiowania struktury utworu. Jeżeli natomiast nie stać Cię na nic więcej, dobre i to, ale pod warunkiem, że nie używasz słów, składni i figury myśli z wiersza, który omawiasz. Jeżeli utwór opisuje jakieś wydarzenia ułóż je w łańcuch przyczynowo-skutkowy.
Spróbuj przedstawić własnym słowami treść drugiego wiersza. Omów kolejne wydarzenia, zachowania p.l., wypowiedzi. Staraj się ułożyć je w jedną syntetyczną całość. Unikaj wiernego kopiowania struktury utworu. Jeżeli natomiast nie stać Cię na nic więcej, dobre i to, ale pod warunkiem, że nie używasz słów, składni i figury myśli z wiersza, który omawiasz. Jeżeli utwór opisuje jakieś wydarzenia ułóż je w łańcuch przyczynowo-skutkowy.

Porównaj je ze sobą. Omów różnice i podobieństwa w treści.

analiza

Opisz odnalezione w pierwszym tekście środki stylistyczne, poprzyj je przykładem z tekstu i spróbuj określić ich funkcję w utworze. Omów strukturę wiersza i wszystkie jego poziomy: od brzmieniowego do składniowego. Dobrze będzie, jeżeli pogrupujesz środki stylistyczne i w ten syntetyzujący sposób je przedstawisz. Możesz je łączyć ze sobą biorąc pod uwagę funkcje w tekście lub płaszczyznę analityczną, choć pierwszy pomysł na ich kompozycję jest znacznie lepszy (drugi nadaje się na wewnętrzne uporządkowanie przykładów w obrębie powstałych wcześniej grup).
Opisz odnalezione w drugim tekście środki stylistyczne, poprzyj je przykładem z tekstu i spróbuj określić ich funkcję w utworze. Omów strukturę wiersza i wszystkie jego poziomy: od brzmieniowego do składniowego. Dobrze będzie, jeżeli pogrupujesz środki stylistyczne i w ten syntetyzujący sposób je przedstawisz. Możesz je łączyć ze sobą biorąc pod uwagę funkcje w tekście lub płaszczyznę analityczną, choć pierwszy pomysł na ich kompozycję jest znacznie lepszy (drugi nadaje się na wewnętrzne uporządkowanie przykładów w obrębie powstałych wcześniej grup).

Porównaj ze sobą budowy utworów, zasób wykorzystanych środków stylistycznych i ich funkcje.

interpretacja

Spróbuj przedstawić przesłanie pierwszego utworu. Jeżeli dostrzegasz różne możliwości odczytania go, uwzględnij je wskazując jednak na przyczynę zmiany perspektywy (np. uwzględnienie kontekstu historycznego, biograficznego, filozoficznego). Wskaż również różnice pomiędzy poszczególnymi odczytaniami.
Spróbuj przedstawić przesłanie drugiego utworu. Jeżeli dostrzegasz różne możliwości odczytania go, uwzględnij je wskazując jednak na przyczynę zmiany perspektywy (np. uwzględnienie kontekstu historycznego, biograficznego, filozoficznego). Wskaż również różnice pomiędzy poszczególnymi odczytaniami.
Porównaj ze sobą interpretacje obu utworów we wszystkich wymiarach które wcześniej brałeś pod uwagę przy każdym z osobna wskazując różnice i podobieństwa.

Zakończenie

Oceń siłę oddziaływania obu tekstów, ich uniwersalność, budowę. Zajmij swoje stanowisko wobec utworów. Określ własne odczucia, postawę jaką zająłeś wobec wierszy. Wyciąg wnioski z porównania.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.