Charakterystyka

Definicja charakterystyki

3.9411764705882 1 1 1 1 1 Rating 79%

Charakterystyka - definicja

Artykuł to właściwie definicja charakterystyki, czyli odpowiada na pytanie: Czym jest charakterystyka?

 

Charakterystyka - definicja:

Charakterystyka
to forma wypowiedzi podkreślająca podmiotowość człowieka, wymaga nie tylko wyciągnięcia wniosków na podstawie własnych obserwacji, ale również oceny własnych spostrzeżeń (możesz się mylić). Charakteryzować można człowieka, na podstawie wyglądu lub/i zachowań oraz życia wewnętrznego (nie zawsze je jednak znamy).

Bibliografia:

  1. Sławiński J., Charakterystyka, w: Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska, Sławiński J., Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2000, s. 471.
  2. Kuziak M., Rzepczyński S., Kasterski R., Jak pisać po polsku?, Bielsko-Biała, Park, 2004.
  3. Iwanowicz M., Sztuka pisania wypracowań. Charakterystyka, Literatura, Łódź 2004.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.