Charakterystyka

Jak napisać charakterystykę?

3.7194570135747 1 1 1 1 1 Rating 74%

Charakterystyka. Jak napisać charakterystykę?

Artykuł poświęcony jest gatunkowi: charakterystyka. Jak napisać charakterystykę? - to pytanie, na które odpowiada.

Opis wewnętrzny człowieka może stać się podstawą dla charakterystyki.

Charakterystyka. Jak napisać charakterystykę:

Faza I - jak napisać charakterystykę?

Obserwacja i gromadzenie cech postaci, faktów z nią związanych, jej życia, postępków, reakcji, wypowiedzi, sądów innych osób o niej

 1. gromadzenie cech zewnętrznych, mówiące o osobowości postaci
  1. sposób poruszania się
  2. sposób mówienia
  3. sposób ubierania
  4. powierzchowność
  5. rysy twarzy
  6. wyraz twarzy
  7. spojrzenie
  8. postawa
 2. gromadzenie faktów związanych z charakteryzowaną postacią
 3. zebranie czynów postaci
 4. wyszukanie wypowiedzi postaci
 5. odnalezienie sądów postaci

Faza II - jak napisać charakterystykę?

Analiza postępków, reakcji, wypowiedzi bohatera i wyciągnięcie wniosków, co do cech charakteru, intelektu, emocji

 1. analiza czynów
 2. znajdź stosunek do Boga, siebie, ludzi, natury (zwierzęta, rośliny, aura), rzeczy,
 3. ocena czynów i motywów postępowania
 4. wnioskowanie o cechach wewnętrznych postaci

Faza III - jak napisać charakterystykę?

Praca nad psychologicznym zrozumieniem osobowości, znalezienie motywów postępowania człowieka, uchwycenie wpływu środowiska, związku między emocjami a postępkami (faza ta wymaga umiejętności wyciągania wniosków, kojarzenia faktów itp.)

 1. staraj się być obiektywny
 2. nie bądź gołosłowny
 3. nie bądź powierzchowny

w górę↑

Bibliografia:

 1. Sławiński J., Charakterystyka, w: Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska, Sławiński J., Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2000, s. 471.
 2. Kuziak M., Rzepczyński S., Kasterski R., Jak pisać po polsku?, Bielsko-Biała, Park, 2004.
 3. Iwanowicz M., Sztuka pisania wypracowań. Charakterystyka, Literatura, Łódź 2004.

w górę↑

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.