O czytaniu ze zrozumieniem - ćwiczenia, porady, zadania

Typy pytań w czytaniu ze zrozumieniem

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

Test na czytanie ze zrozumieniem - jakie pytania może zawierać?

Czego się spodziewać na teście na czytanie ze zrozumieniem nie tylko na maturze? Czym jest owa tajemnicza umiejętność czytania ze zrozumieniem? Jak zdać ten test lepiej? Jak przygotować się do pisania testu na czytanie ze zrozumieniem? Jeśli jesteś odrobinę zawzięty, ambitny i samodzielny ten tekst pomoże Ci w doskonaleniu swojej umiejętności czytania ze zrozumieniem. Oto najmroczeniejsze tajemnice testu na czytanie ze zrozumieniem rozbite na najprostsze zadania, których możesz się spodziewać na sprawdzianie i maturze. Test na czytanie ze zrozumieniem będzie sprawdzał:

 

 • Jak rozumiesz słowa?
 • Jak rozpoznajesz znaczenie związków frazeologicznych?
 • Czy potrafisz odczytać znaczenia dosłowne i metaforyczne?
 • Jak rozpoznajesz znaczenie słów z kontekstu?
 • Czy odróżniasz informację od opinii?
 • Czy znajdujesz słowa-klucze?
 • Umiejętność rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu?
 • Jak wyszukujesz informacje?
 • Jak selekcjonujesz informacje?
 • Czy potrafisz hierarchizować informacje?
 • Umiejętność porównywania danych?
 • Czy dostrzegasz analogie i przeciwieństw?
 • Jak rozumiesz główną myśl tekstu?
 • Czy umiesz wnioskować?
 • Jak rozróżniasz kompozycję tekstu: wstępu, rozwinięcia, zakończenia?
 • Czy umiesz wskazać zasadę kompozycyjną?
 • Czy potrafisz rozpoznać związki logiczne istniejące w tekście, np.: ciąg przyczynowo-skutkowy?
 • Jak rozpoznajesz tezę tekstu?
 • Czy odnajdujesz w tekście argumenty?
 • Czy potrafisz wskazać w tekście kontrargumenty?
 • Czy rozpoznajesz w tekście przykłady?
 • Czy odnajdujesz w tekście wnioski?
 • Czy dostrzegasz zależności między zdaniami, akapitami i innymi częściami tekstu?
 • Poziom twoich komunikacyjnych umiejętności np.: czy potrafisz określić genezę tekstu?
 • Jak rozpoznajesz nadawcę tekstu?
 • Czy potrafisz wskazać adresata tekstu?
 • Jak radzisz sobie z odkrywaniem sposobu oddziaływania na odbiorcę tekstu?
 • Jak odnajdujesz cel tekstu?
 • Czy dostrzegasz cechy stylistyczne?
 • Jak rozumiesz funkcjonalność języka?

Jeśli po przeczytaniu tego artykulu zastanawiasz się jak możesz wykorzystać tę wiedzę, mogę Ci poradzić (po za lekturą inych artykułów na ten temat) żebyś uczył się opanowywania każdej z tych umiejęteności z osobna na różnych tekstach, które piszesz, czytasz, oglądasz: począwszy od reklam, a skończywszy na czacie, postach na forach czy programach telewizyjnych. Po takich ćwiczeniach i opanowaniu tych umiejętności dobre zdanie testu na czytanie ze zrozumieniem nie powinno stanowić dużego wyzwania. Powodzenia!

Opracowano na podstawie Informatora maturalnego z języka polskiego

{ln:Bibliografia czytania ze zrozumieniem}

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.