Przykładowe wypracowanie gimnazjalne z języka polskiego

Literatura pozwala zrozumieć - rozprawka

3.8584905660377 1 1 1 1 1 Rating 77%

Przykładowe wypracowanie gimnazjalne „Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki". Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce. Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi.

Wzorcowe wypracowanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym trzeba wiedzieć jak napisać dobre wypracowanie gimnazjalne (najlepiej: rozprawkę) na podstawie załączonego fragmentu lektury lub wiersza. To przykładowe wypracowanie gimnazjalne z "Potopu" zostało zamieszczone przez przez CKE w Informatorze gimnazjalnym, który ma ułatwić gimnazjalistom przygotowanie się na egzamin gimnazjalny z polskiego w 2011 r.

Przykładowe wypracowanie gimnazjalne: „Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki". Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce. Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi. 

 

Czytanie książek nie jest obecnie zajęciem atrakcyjnym, szczególnie dla ludzi młodych, którzy szukają rozrywki poza światem literatury. Zapominają oni jednak o tym, że to właśnie teksty literackie kształtują wrażliwość, wzbogacają słownictwo, pomagają zdobywać wiedzę o świecie. Dzięki nim można swobodnie wybiegać w przyszłość lub powracać do przeszłości. Właśnie ta ostatnia właściwość literatury jest dla mnie niezwy-
kle cenna, bo dzięki niej lepiej poznaję i rozumiem minione wieki.
Wiedzę o wydarzeniach i procesach historycznych zdobywa się najczęściej z podręczników szkolnych. Jest ona jednak w pewnym stopniu ograniczona, bo podręczniki nie przekazują szczegółów z codziennego życia zwykłych ludzi, nie przedstawiają też wyborów, których musieli dokonywać pod wpływem różnych okoliczności dziejowych. A właśnie takie wiadomości są potrzebne, aby naprawdę pojąć, w jakim stopniu na współczesny świat wpłynęły zachowania i decyzje naszych przodków i jakie dziedzictwo kulturowe przekazali nam w spadku. 
Dzięki utworom literackim zdobywamy interesujące informacje o dawnych obyczajach i systemach wartości. Wystarczy przeczytać „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, aby poznać zasady postępowania obowiązujące średniowiecznego rycerza i wartości, dla których gotów był poświęcić swoje życie.

Dzisiaj różne pojęcia, np. honor czy słowo rycerskie nie mają już takiej rangi jak w świecie bohaterów Henryka Sienkiewicza. Dla nich utrata honoru czy złamanie obietnicy były czymś haniebnym. Jurand, stojąc pod murami Szczytna, musiał wybierać między utratą czci i sławy a miłością do córki. Najgorsza była dla niego niemożność podjęcia otwartej walki z Krzyżakami i konieczność zgodzenia się na upokorzenie, a co za tym idzie – hańbę. Z kolei konieczność obrony honoru Juranda skłoniła Zbyszka do podjęcia walki z Rotgierem. Pragnąc udowodnić krzyżackiemu rycerzowi kłamstwo, przyjął wyzwanie na sąd Boży i odniósł zwycięstwo. 
Powieść Henryka Sienkiewicza umożliwia również poznanie obowiązujących w średniowieczu praw i panujących obyczajów. W podręczniku historii nie pisze się o zwyczaju pozwalającym na ocalenie skazanego na śmierć mężczyzny przez narzucenie mu na głowę białej chusty. Właśnie w ten sposób Danusia ratuje życie Zbyszkowi, który miał je utracić za nierozważną napaść na posła krzyżackiego. 
Gdy dziś posługujemy się wyrażeniem „zachować się po rycersku”, często nie wiemy nawet, skąd ono się wywodzi i do jakich czynności się odnosi. Wystarczy jednak przeczytać, jak Zbyszko zachowuje się wobec Danusi, kiedy uznaje ją za damę swojego serca, czy jak postępuje z pokonanymi przeciwnikami. 
„Krzyżacy” jednakże nie tylko poszerzają naszą wiedzę o świecie średniowiecznych rycerzy. Dzięki tej lekturze możemy również zrozumieć decyzje, które miały wpływ na procesy historyczne. Obserwując w powieści okrucieństwo Krzyżaków i prowadzoną przez nich politykę, lepiej pojmujemy determinację ludzi, którzy postanowili przeciwstawić się im na otwartym polu. Utwór kończy się przecież opisem bitwy pod Grunwaldem, 
która zahamowała proces ekspansji Krzyżaków na ziemie polskie.
Walkę o wolność ojczyzny ukazują także „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Książka ta umożliwia poznanie okupacyjnej rzeczywistości po zajęciu Warszawy przez Niemców w 1939 r. Utwór ten jest szczególnie ważny dla młodych czytelników, bo ukazuje losy ich rówieśników w okrutnym wojennym czasie. Widzimy, w jakich warunkach Alek, Zośka i Rudy zdobywają wykształcenie, ucząc się potajemnie w prywatnych mieszkaniach, za co groziły im represje ze strony wroga. Dowiadujemy się również wiele o takich realiach życia w czasie okupacji, jak stosowanie różnych form oporu wobec wroga (od akcji małego sabotażu po wystąpienia militarne na większą skalę) czy codzienne zdobywanie pieniędzy na utrzymanie. Pozwala to odbiorcy lepiej zrozumieć wybory i decyzje młodych ludzi, którzy uważają wolność ojczyzny za największą wartość. 
Godne podziwu jest zachowanie przyjaciół Rudego, gdy postanawiają ratować uwięzionego przyjaciela, narażając własne życie. Przeszłość przemawia do nas z tej książki właśnie takimi wartościami, jak: przyjaźń, lojalność, odwaga i wierność. 
Można poznać minione wieki dzięki źródłom historycznym, podręcznikom czy opracowaniom naukowym. Ale o ileż ciekawsze, pobudzające naszą wyobraźnię są teksty literackie. Okazuje się bowiem, że dzięki nim stajemy się świadkami odległych wydarzeń, poznajemy godne podziwu postacie, lepiej rozumiemy postępowanie człowieka w trudnych sytuacjach. 
Jest jeszcze wiele utworów potwierdzających tezę, że literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć przeszłość. Najlepiej przekonać się o tym, sięgając po kolejną interesującą książkę.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.