Przykładowe wypracowanie gimnazjalne z języka polskiego

Bohaterowie powieści Sienkiewicza - rozprawka

3.7115384615385 1 1 1 1 1 Rating 74%

Przykładowe wypracowanie gimnazjalne Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza często stawali przed koniecznością dokonywania wyborów. Czy refleksja nad ich zachowaniem może pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych? Napisz rozprawkę, w której odwołasz się do wybranej powieści poznanej w całości (Krzyżacy, Quo vadis, Potop). 

Wzorcowe wypracowanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym trzeba wiedzieć jak napisać dobre wypracowanie gimnazjalne (najlepiej: rozprawkę) na podstawie załączonego fragmentu lektury lub wiersza. To przykładowe wypracowanie gimnazjalne z "Potopu" zostało zamieszczone przez przez CKE w Informatorze gimnazjalnym, który ma ułatwić gimnazjalistom przygotowanie się na egzamin gimnazjalny z polskiego w 2011 r.

Przykładowe wypracowanie gimnazjalne: Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza często stawali przed koniecznością dokonywania wyborów. Czy refleksja nad ich zachowaniem może pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych? Napisz rozprawkę, w której odwołasz się do wybranej powieści poznanej w całości (Krzyżacy, Quo vadis, Potop).

 

Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza często stawali przed koniecznością dokonywania wyborów. Czy refleksja nad ich zachowaniem może pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych? Napisz rozprawkę, w której odwołasz się do wybranej powieści poznanej w całości (Krzyżacy, Quo vadis, Potop). 

Bohaterowie literaccy bardzo często stanowią wzór do naśladowania. Czytelnik, śledząc ich losy, często przeżywa różne niezwykłe sytuacje, w których uczestniczą. Zdarza się tak szczególnie wtedy, gdy staje się świadkiem ich wewnętrznych zmagań, które stanowią wielką próbę charakteru. Postacie postawione przed koniecznością wyboru ukazuje w swoich powieściach Henryk Sienkiewicz. Uważam, że ich zachowania mogą pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych. 
Postacią, która w „Krzyżakach” przykuwa uwagę czytelników, jest niewątpliwie Jurand. Dla ratowania córki musiał wyrzec się najważniejszych dla niego wartości, czyli honoru i sławy rycerskiej. Podporządkował się dobrowolnie żądaniom swoich wrogów, spodziewając się, że w ten sposób odzyska Danusię porwaną przez rycerzy zakonnych. 
Ten dumny i niezwyciężony pan Spychowa, który budził strach wśród zakonników, musiał czekać pokornie pod murami Szczytna wystawiony na obelgi i pośmiewisko ze strony prostych knechtów. Potrafił zdławić gniew i nienawiść, znieść głód i zimno, aby ocalić swoje dziecko. 
Jurand wykazał się wielką siłą charakteru, ponieważ wygrał najtrudniejszą walkę – przezwyciężył samego siebie. Był w stanie znieść, w imię ojcowskiej miłości, okrutne cierpienia duchowe i fizyczne, bo przecież został nie tylko wystawiony na pośmiewisko, ale również okrutnie okaleczony. Poniósł straszliwą klęskę, gdyż jego poświęcenie nie doprowadziło do przywrócenia wolności Danusi. Potrafił jednak mimo tego po raz kolejny podjąć niełatwą decyzję, by przebaczyć swojemu oprawcy. Mógł przecież odpłacić Zygfrydowi za swoje kalectwo i cierpienia oraz śmierć córki, ale nie chciał się mścić i okazał mu miłosierdzie, dając przykład niezwykłego człowieczeństwa. 
Warto brać z niego przykład wtedy, gdy trzeba rozwiązywać trudne problemy i dokonywać wyboru między najważniejszymi wartościami. Konsekwencje tych decyzji mogą być często trudne do udźwignięcia dla przeciętnego człowieka, dlatego zachowania Juranda mogą być pomocne w duchowym wspieraniu czytelnika, któremu los nie szczędził ciężkich przeżyć, i pomóc mu zachować siłę i wiarę w dramatycznych sytuacjach. 
Jeśli ktoś będzie miał chwile wahania przed poświęceniem swojego czasu, pieniędzy lub marzeń dla dobra bliskiej osoby, powinien potraktować zmagania ze sobą Juranda oraz jego wybory jako dowód, że człowieka można złamać, ale nigdy pokonać, bo najważniejsze jest przekonanie, że należy przeciwstawiać się strachowi, okrucieństwu i złu w imię miłości i dobra dla tych, których obdarzamy uczuciami.


Przykład 2. 
Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza często stawali przed koniecznością dokonywania wyborów. Czy refleksja nad ich zachowaniem może pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych? Napisz rozprawkę, w której odwołasz się do wybranej powieści poznanej w całości (Krzyżacy, Quo vadis, Potop). 


Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza musieli zmagać się zarówno z przeciwnościami losu, jak i z własnymi słabościami. W krytycznych sytuacjach byli wystawieni na wielką próbę charakteru. Czy ich zachowania mogą pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych? Uważam, że współczesny odbiorca nie może korzystać z doświadczeń Sienkiewiczowskich postaci, a ich postępowanie nie stanowi dla niego podstawy do naśladowania w momentach decydujących wyborów. 
Andrzej Kmicic to jedna z najważniejszych postaci „Potopu” postawiona przed koniecznością stoczenia wewnętrznej walki. Musiał on rozstrzygnąć w swoim sumieniu, czy sprzeniewierzyć się przysiędze złożonej na krzyż i podjąć walkę o wolność ojczyzny, czy pozostać wiernym Radziwiłłom, którzy opuścili swego prawowitego władcę, i tym samym skazać się na haniebne miano zdrajcy ojczyzny. Nie wiedział, że Janusz Radziwiłł wykorzystał jego lojalność i zaufanie, aby posłużyć się nim, gdyby zaszła potrzeba przeciwstawienia się przeciwnikom uznania szwedzkiego króla za władcę Polski. 
Podczas uczty, która została wydana dla szlachty przybyłej do Radziwiłła w celu obrony ojczyzny, Kmicic został postawiony przed koniecznością dokonania wyboru między najważniejszymi dla niego wartościami: honorem i miłością do ojczyzny. Uznał za ważniejszą przysięgę wierności, gdyż splamiłby swój honor i sprzeniewierzyłby się Bogu. 
W ten sposób skazał się na pogardę patriotycznej szlachty oraz naraził swoją ukochaną na wstyd i cierpienie. W słuszności podjętej decyzji utwierdziło go jednak zapewnienie księcia Janusza, że poddaje się on Szwedom, aby służyć Polsce i w ten sposób myśli o jej dobru. 
Współczesny czytelnik nie znajdzie zbyt wielu sytuacji, w których postępowanie Kmicica mogłoby pomóc mu w podjęciu decyzji. To inne czasy, inni ludzie, inne sytuacje wymagające dokonywania wyborów. Sądzę, że możemy współczuć bohaterom powieści Henryka Sienkiewicza, możemy ich podziwiać za odwagę, determinację, lojalność i miłość, lecz realia ich świata i naszego są tak różne, że trudne decyzje musimy podejmować w oparciu o własne przemyślenia i wyznawane wartości i ponosić za nie odpowiedzialność.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.