Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Słowa między ludźmi

4.25 1 1 1 1 1 Rating 85%

Spis treści

Zadanie gimnazjalne: Słowa między ludźmi, Walery Pisarek

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego było zadanie gimnazjalne stworzone przez CKE w Informatorze gimnazjalnym na egzamin gimnazjalny z polskiego. 

Walery Pisarek SŁOWA MIĘDZY LUDŹMI - tekst

Najsłabsi jesteśmy w liczeniu, ale to chyba nie tylko nasza wina. Liczyć po polsku jest rzeczywiście trudniej niż w wielu innych językach. Pokażcie mi inny język, w którym określenie liczby dwa tak zmienia swą formę w zależności od tego, co jest liczone. Jeżeli widzimy studentów, są to dwaj studenci albo dwóch studentów, albo dwu studentów. Jeżeli są to studentki, mówimy: dwie; jeżeli są to psy lub krzesła, mówimy: dwa. Nie koniec na tym. Jeżeli idzie student ze studentką, jest ich dwoje (tak samo jak dzieci). Anglikom cierpnie skóra, kiedy im się opowiada o tych osobliwościach polskiej składni. Polak uśmiecha się z wyższością. Wydaje mu się, że dla niego to kaszka z mleczkiem, że bądź co bądź do dwóch to liczyć potrafi każdy. Tymczasem obserwacja tego, jak sami Polacy niekiedy mówią i piszą, dowodzi, że nawet liczenie do dwóch może sprawiać kłopoty. Zaczynają się one wtedy, kiedy zaczynamy opowiadać o liczonych osobach, zwierzętach i przedmiotach.

Walery Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 2004.

Zadania gimnazjalne

1. Zadanie gimnazjalne

Trzecie zdanie autor rozpoczyna zwrotem „pokażcie mi". Jaką funkcję pełni on w tekście?
A. Jest tylko językowym ozdobnikiem.
B. Ułatwia nawiązanie kontaktu z czytelnikiem.
C. Sygnalizuje niechęć autora do osób niepotrafiących liczyć.
D. Służy przedstawieniu poglądów autora.

2. Zadanie gimnazjalne

W tekście SŁOWA MIĘDZY LUDŹMI metafora „kaszka z mleczkiem” oznacza
A. potrawę dla dzieci.
B. sprawę nieważną.
C. bardzo łatwe zadanie.
D. trudny problem.

3. Zadanie gimnazjalne

W poniższym zdaniu użyto niewłaściwego typu liczebnika. Zapisz to zdanie poprawnie i podaj nazwę właściwego typu liczebnika.
W klasie jest dziewiętnaście dzieci.

poprawione zdanie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nazwa typu liczebnika:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.