Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

O sławnym człowieku

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Spis treści

Zadanie gimnazjalne:  O sławnym człowieku

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego było zadanie gimnazjalne stworzone przez CKE w Informatorze gimnazjalnym na egzamin gimnazjalny z polskiego. 

O sławnym człowieku - tekst do zadania gimnazjalnego

Tat bardzo chciał zostać sławnym człowiekiem. Ale nie po prostu sławnym – chciał być kimś największym na świecie. Po namyśle jednak doszedł do przekonania, że nie można być największym we wszystkim jednocześnie i że trzeba sobie wybrać jakiś rodzaj zajęcia albo umiejętności, w których zdobędzie się mistrzostwo. [...] Zaczął rozmyślać nad rodzajem czynności, którą mógłby wykonywać lepiej niż wszyscy inni ludzie na świecie. W związku z tym badał swoje uzdolnienia. Miał zawsze dużo plam na ubraniu, bo był brudasem i pomyślał sobie, że może na tym polu coś zyska; postanowił zostać największym plamiarzem świata i robić na ubraniu tyle plam, że nikt go nie mógł prześcignąć. Udało mu się to istotnie, ale sława jego była krótkotrwała. Wyćwiczył się również w szybkim nawlekaniu nitki na igłę i chciał zasłynąć jako najlepszy nawlekacz nitek na igły.
Potem nauczył się szybko zaścielać łóżko i liczył na to, że będzie największym słaczem łóżek. Później jeszcze przyszła kariera najlepszego wyciągacza korków z butelek, najlepszego wydzieracza kartek z nowych książek, najwybitniejszego łamacza zapałek i najznakomitszego wyciskacza pasty do zębów z tubki. Był jeszcze najlepszym zapalaczem świec, największym rozbijaczem talerzy i najlepszym zapinaczem guzików przy kamizelkach. Osiągnąwszy tyle różnych wybitnych umiejętności, Tat uznał, że dzieje mu się wielka niesprawiedliwość, bo w tylu rzeczach jest już największy na świecie, a mimo to sława jego była bardzo niewielka.

Leszek Kołakowski, 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych, Warszawa 1990.

Zadania gimnazjalne

 

1. zadanie gimnazjalne

Tatowi nie udało się zyskać wielkiej sławy, ponieważ:


A. wprawdzie bardzo jej pragnął, ale za mało ćwiczył.
B. za bardzo mu zależało na osiągnięciu mistrzostwa.
C. osiągnął mistrzostwo w czynnościach banalnych.
D. zbyt szybko zwątpił w swoje możliwości.

 

2. zadanie gimnazjalne

Uzupełnij zdanie przymiotnikiem z ramki.


Tat bardzo chciał zostać sławnym człowiekiem. Wynika z tego, że był  .....................................................................

 

wybitny  pojętny  zaradny ambitny zdolny sprytny

 

3. zadanie gimnazjalne

Uzasadnij pogląd, że w tekście O SŁAWNYM CZŁOWIEKU mamy do czynienia z zabawą słowotwórczą.

 

4. zadanie gimnazjalne

W podanych wyrazach podkreśl formanty. Napisz, jakie znaczenie ogólne nadają one wyrazom:

 

  • nawlekacz
  • zapalacz

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.