Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Na młodość, Na starość

4.1428571428571 1 1 1 1 1 Rating 83%

Spis treści

Zadanie gimnazjalne:  Na młodość, Na starość

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego było zadanie gimnazjalne stworzone przez CKE w Informatorze gimnazjalnym na egzamin gimnazjalny z polskiego. 

Na młodość, Na starość - tekst do zadania gimnazjalnego

 

Jan Kochanowski: Na młodość

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.

 

Jan Kochanowski: Na starość

Biedna starości, wszyscy cię żądamy,
A kiedy przyjdziesz, to zaś narzekamy.

Jan Kochanowski, Poezje,Warszawa 1979.

Zadania gimnazjalne

 

1. zadanie gimnazjalne

Według Kochanowskiego skłonność do zabawy jest u młodych ludzi cechą:

 
A. rzadką.
B. typową.
C. naganną.
D. zaskakującą.

 

2. zadanie gimnazjalne

Które przysłowie wyraża podobną myśl jak fraszka Na starość


A. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.
B. Przysłowie to stare: We wszystkim znaj miarę.
C. Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
D. Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził.

 

3. zadanie gimnazjalne

Które zdanie informuje o cechach gatunkowych fraszek Na młodość i Na starość


A. Są zwięzłe i dowcipne.
B. Mają formę zdań wielokrotnie złożonych.
C. Odnoszą się do życia człowieka.
D. Zostały napisane przez Jana Kochanowskiego.

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.