Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Filozof i chłop

3 1 1 1 1 1 Rating 60%

Spis treści

Zadanie gimnazjalne:  Filozof i chłop

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego było zadanie gimnazjalne stworzone przez CKE w Informatorze gimnazjalnym na egzamin gimnazjalny z polskiego. 

Filozof i chłop - tekst do zadania gimnazjalnego

 

Ignacy Krasicki: Filozof i chłop

Wielki jeden filozof, co wszystko posiadał,
Co bardzo wiele myślał, więcej jeszcze gadał,
Dowiedział się o drugim, który na wsi mieszkał,
Nie omieszkał
I kolegę odwiedzić,
I od niego się dowiedzieć,
Co umiał i skąd była ta jego nauka.
Znalazł chłopa nieuka,
Bo i czytać nie umiał, a więc książek nie miał.
Oniemiał.
A chłop w śmiech: „Moje księgi – rzekł – wszystkie na dworze:
Wół, co orze,
Sposobi mnie do pracy, uczy cierpliwości,
Pszczoła pilności,
Koń, jak być zręcznym,
Pies, jak wiernym i wdzięcznym,
A sroka, co na płocie ustawicznie krzeczy,
Jak lepiej milczyć niźli gadać nic do rzeczy".

Ignacy Krasicki, Bajki, Wrocław 1989.

Zadania gimnazjalne

 

1. zadanie gimnazjalne

Użyte na początku określenie „wielki filozof” to w kontekście całej bajki wyraz:


A. drwiny.
B. podziwu.
C. pobłażania.
D. zaskoczenia.

 

2. zadanie gimnazjalne

Filozof oniemiał, gdy zobaczył „kolegę”, ponieważ odkrył, że:

 

A. ma on dużą wiedzę. 
B. nie potrafi czytać.
C. uczył się od zwierząt.
D. żyje w biedzie.

 

3. zadanie gimnazjalne

Jakie pouczenie wynika z bajki Filozof i chłop


A. Filozofowie nie znają się na przyrodzie.
B. Gwarancją mądrości jest wykształcenie.
C. Żeby być filozofem, trzeba dużo czytać.
D. Mądrość nie musi pochodzić z książek

 

4. zadanie gimnazjalne

Cechą gatunkową bajki Filozof i chłop jest to, że: 


A. składa się z wersów o różnej długości.
B. opowiada o spotkaniu filozofa z chłopem.
C. została napisana przez Ignacego Krasickiego.
D. jest żartobliwą refleksją nad ludzkimi wadami.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.