Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Żona do męża

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Spis treści

Zadanie gimnazjalne:  Żona do męża

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego było zadanie gimnazjalne stworzone przez CKE w Informatorze gimnazjalnym na egzamin gimnazjalny z polskiego. 

Żona do męża - tekst do zadania gimnazjalnego

 

Jan Sztaudynger: Żona do męża 

Jeśli nie chcesz mojej zguby, 
Daj mi banknot, ale gruby.

Jan Sztaudynger, Piórka prawie wszystkie, Kraków 2007.

Zadania gimnazjalne

 

1. zadanie gimnazjalne

Fraszka ŻONA DO MĘŻA jest inspirowana słowami wypowiedzianymi przez postać :


A. z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza.
B. z Romea i Julii Williama Szekspira.
C. z Dziadów cz. II Adama Mickiewicza.
D. z Zemsty Aleksandra Fredry.

 

2. zadanie gimnazjalne

W utworze oryginalnym zdanie ma postać: Jeśli nie chcesz mojej zguby:

 
A. nie zostawiaj mnie, o luby.
B. krrrokodyla daj mi, luby.
C. kochaj mnie na zawsze, luby.
D. smoka zabij dla mnie, luby.

 

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.