Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Dziady cz. II, Wstęp poety

3.9615384615385 1 1 1 1 1 Rating 79%

Spis treści

Zadanie gimnazjalne:  Dziady cz. II

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego było zadanie gimnazjalne stworzone przez CKE w Informatorze gimnazjalnym na egzamin gimnazjalny z polskiego. 

Dziady cz. II - tekst do zadania gimnazjalnego

 

Adam Mickiewicz: Dziady cz. II, Wstęp poety 

Jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła, na której przewodniczył Koźlarz, Huslar, Guślarz, razem kapłan i poeta (gęślarz). 
W teraźniejszych czasach, ponieważ światłe duchowieństwo i właściciele usiłowali wykorzenić zwyczaj połączony z zabobonnymi praktykami i zbytkiem częstokroć nagannym, pospólstwo więc święci Dziady tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. Zastawia się tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców i wywołują się dusze nieboszczyków. Godne uwagi, iż zwyczaj częstowania zmarłych zdaje się być wspólny wszystkim ludom pogańskim, a w dawnej Grecji za czasów homerycznych, w Skandynawii, na Wschodzie i dotąd po wyspach Nowego Świata. Dziady nasze mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. Pospólstwo rozumie, iż potrawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę duszom czyscowym. 
Cel tak pobożny święta, miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fantastyczne przemawiały niegdyś silnie do mojej imaginacji; słuchałem bajek, powieści i pieśni o nieboszczykach powracających z prośbami lub przestrogami [...].

Adam Mickiewicz, Dzieła, Warszawa 1996

Zadania gimnazjalne

 

1. zadanie gimnazjalne

W tekście Wstęp poety sformułowanie „w teraźniejszych czasach” oznacza wiek:


A. XVII.
B. XIX.
C. XX.
D. XXI.

 

2. zadanie gimnazjalne

Obrzęd dziadów odprawiano przede wszystkim po to, aby

 

A. pomóc duszom, które pokutują w czyśćcu. 
B. przypomnieć o zmarłych przodkach.
C. uzyskać informacje o losie duszy po śmierci.
D. oddać hołd tym, którzy odeszli.

 

3. zadanie gimnazjalne

Z tekstu WSTĘP POETY wynika, że Adama Mickiewicza zainspirowały do napisania Dziadów cz. II:


A. mity antyczne.
B. przypowieści biblijne.
C. kroniki parafialne.
D. opowieści ludowe.

 

4. zadanie gimnazjalne

Które słowo z pierwszego akapitu tekstu WSTĘP POETY jest dziś używane w innym znaczeniu?


A. przodek
B. pamiątka
C. nazwisko
D. uczta

 

5. zadanie gimnazjalne

W Dziadach cz. II jeden z duchów przybyłych na obrzęd wypowiada słowa: Kto nie doznał goryczy ni razu, / Ten nie dozna słodyczy w niebie. Słowa te oznaczają, że każdy człowiek powinien doświadczyć w życiu:


A. miłości.
B. cierpienia.
C. rozkoszy.
D. współczucia.

 

6. zadanie gimnazjalne

Przypisz do nazw zjaw odpowiednie informacje:

 

       
1.  Dziewczyna A dotknięcie ziemi
B dwa ziarnka gorczycy
2.  Aniołki  C dwa ziarnka pszenicy
D okrucieństwo
3.  Widmo E beztroskie życie 
F wzgardzenie miłością

 

7. zadanie gimnazjalne

Której ze zjaw z Dziadów cz. II nigdy nie uda się odkupić ziemskich win?

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.