Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Zemsta Aleksandra Fredry. Napisz wypracowanie

4.1666666666667 1 1 1 1 1 Rating 83%

Zadanie gimnazjalne:  Zemsta Aleksandra Fredry kończy się deklaracją zgody. Rozważ, jak trwała będzie ta zgoda. Wykorzystaj podany fragment, znajomość całego dramatu i własne doświadczenie.

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym trzeba wiedzieć jak napisać dobre wypracowanie gimnazjalne (najlepiej: rozprawkę) na podstawie załączonego fragmentu lektury lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, pisarzu, epoce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ przykładowe wypracowanie gimnazjalne jest dołączone do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego było zadanie gimnazjalne stworzone przez CKE w Informatorze gimnazjalnym na egzamin gimnazjalny z polskiego w 2011 r.

Aleksander Fredro: Zemsta - tekst do zadania gimnazjalnego

Zemsta Aleksandra Fredry

Akt IV. Scena trzynasta 

Ciż sami, Podstolina 
Podstolina
Mamże wierzyć, co się dzieje!
Wacław z Klarą…
Rejent na stronie
Oszaleję! 
Podstolina
Tak jest, wierzę – już się stało.
Więc wam powiem – i niemało:
Chciałam za mąż pójść czym prędzej,
By nie zostać całkiem w nędzy.
Ów majątek zapisany –
Na czas tylko był mi dany,
A w istotnym wiecznym darze
Dziś przypada szczęsnej Klarze.
Rejent na stronie
Dwa majątki – kąsek gładki.
Coś stryjowi żal tej gratki.
Cześnik na stronie
Zamieniał stryjek
Za siekierkę kijek.
Podstolina
Ale przez to dziś nie tracę –
U Rejenta sto tysięcy...
Klara
Nie – ja z mego te zapłacę.
Podstolina przechodzi na prawą stronę.
Klara do Rejenta
Nie opieraj się już więcej,
Swego gniewu zwalcz ostatki,
Pobłogosław twoje dziatki.
Klęka z Wacławem, któremu podaje prawą rękę.
Rejent
Niech się dzieje wola Nieba,
Z nią się zawsze zgadzać trzeba.
Daje krzyżyk i podnosi klęczących.
[...]
Cześnik
Niechże będzie dziś wesele
Równie w sercach, jak i w dziele.
Podając rękę Rejentowi
Mocium panie, z nami zgoda.
Rejent przyjmuje rękę z niskim ukłonem.
Wszyscy
Zgoda! zgoda!
Wacław wstąpiwszy na środek, tak że Klara po jego prawej, podaje
rękę Cześnikowi, on zaś ojcu po lewej, i posuwając się na przód sceny
Wacław
Tak jest – zgoda,
A Bóg wtedy rękę poda.

Aleksander Fredro, Pisma wszystkie, oprac. S. Pigoń, t. VI, Warszawa 1956.

Wzorcowe wypracowania gimnazjalne

Napisz swoje wyracowanie gimnazjalne i zobacz wzorzec wypracowania gimnazjalnego przygotowany przez CKE: 

Oba wzorcowe wypracowania zostały napisane na ten sam temat: Zemsta Aleksandra Fredry kończy się deklaracją zgody. Rozważ, jak trwała będzie ta zgoda. Wykorzystaj podany fragment, znajomość całego dramatu i własne doświadczenie.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.