Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Zemsta, Aleksander Fredro

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 87%

Spis treści

 Zadanie gimnazjalne:  Zemsta Aleksandra Fredry

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego były matreriały stworzone przez CKE na egzamin gimnazjalny z polskiego w 2012 r. 

Aleksander Fredro: Zemsta - tekst do zadania gimnazjalnego

 

ZEMSTA
AKT I , SCENA CZWARTA 
PAPKIN, PODSTOLINA ze drzwi prawych.
[…]
PAPKIN
Żartobliwej pełna weny, 
Podstolino! pół anioła!
Kolosalny wzorze cnoty
Pośród hemisfernej¹ sceny,
Strojny w miłość, lubość, wdzięki!
Pozwól kornie ugiąć czoła
I na śniegu twojej ręki
Złożyć ustek wyciśnienie.
całuje w rękę
Sługa, służka uniżony.
PODSTOLINA
Cóż sprowadza w nasze strony?
PAPKIN
Miłe wszystkim nam zdarzenie.

PODSTOLINA
Tym zdarzeniem?
PAPKIN
Twe zamęście. […]
PODSTOLINA
Któż z kim swata?...
PAPKIN
Szmer się szerzy:
Za mąż idzie piękna Hanna.
[…]
Przyjaciela Hanna bierze.
PODSTOLINA
Ależ kogo? powiedz, kogo?
PAPKIN
Wszyscy wybór chwalą zgodnie…
Bo nie chwalić jakże mogą!
PODSTOLINA
na stronie
Ha, rozumiem…
PAPKIN
Człowiek grzeczny
I majętny, i stateczny.
PODSTOLINA
na stronie
Od Cześnika ma zlecenie
I zachodzi tak z daleka 
Tam, gdzie go się dawno czeka.
Głupi mędrek.
PAPKIN
[…]
do Podstoliny
Pozwól, pani: Cześnikowi
Gratulację niechaj złożę…
PODSTOLINA
Więc to jego mam być żoną?
PAPKIN
Jakież czynisz zapytanie?
Bajkęż by to rozgłoszono?
PODSTOLINA
Bajkę – dotąd.
PAPKIN
Lecz się stanie
Wkrótce prawdą… Czy się mylę?
PODSTOLINA
Ciekawości skądże tyle?
PAPKIN
Gdyby Cześnik rozogniony,
Wskroś przejęty twymi wdzięki,
Drgnął miłością i rzucony
Do nóg twoich, błagał ręki?
PODSTOLINA
Cieszyłby się z odpowiedzi.
Odchodzi w drzwi prawe
PAPKIN
sam
A że w każdej diablik siedzi,
Co pustoty rozpoczyna,
Jeno wspomnisz zapowiedzi!
Bo kto mądry, niech mi powie:
Po kaduka Podstolina
Daje rękę Cześnikowi?

Aleksander Fredro, Zemsta, Wrocław 1987.

¹ hemisfera – astr. półkula ciała niebieskiego, np. Ziemi, Księżyca

Zadania gimnazjalne

 

1. zadanie gimnazjalne

Papkin podejmuje rozmowę z Podstoliną, żeby: 

A. przekonać ją do ślubu z Wacławem. 
B. zapewnić ją o swoich uczuciach.
C. nakłonić ją do oddania ręki Cześnikowi.
D. zachęcić ją do okazania przychylności Rejentowi.

 

2. zadanie gimnazjalne

W jaki sposób Papkin rozpoczyna rozmowę z Podstoliną i co chce przez to osiągnąć?

 

1. Przesadnie ją komplementuje

A. chce ją uwieść.
B. chce ją zdenerwować. 
C. chce wywiązać się ze złożonej  obietnicy.
2. Zachowuje ostrożność w komplementowaniu

 

 

3. zadanie gimnazjalne

Które zdanie trafnie charakteryzuje Papkina?

A. Wszystkich rozmówców traktuje z jednakowym szacunkiem. 
B. W rozmowie z mężczyznami jest zawsze stanowczy.
C. Tylko w rozmowie z Podstoliną używa wyszukanych słów.
D. W rozmowach z kobietami używa zawsze kwiecistego języka.

 

4. zadanie gimnazjalne

Przyporządkuj poniższe cechy (A, B, C lub D) postaciom dramatu (1, 2, 3), a następnie  do każdej z tych cech dobierz po jednym synonimie spośród podanych (I, II, III lub IV). 

 

Postać Cecha Synonim
1. Cześnik
2. Rejent
3. Papkin
A. tchórzostwo
B. porywczość
C. dwulicowość
D. wyrozumiałość
I. obłuda
II. gwałtowność
III. bojaźliwość
IV. pobłażliwość

 

Wskaż właściwe przyporządkowanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. 1BII, 2CI, 3AIII 
B. 1AIV, 2BI, 3CII
C. 1DIII, 2CIV, 3AI
D. 1BIII, 2DI, 3AII

 
5. zadanie gimnazjalne
Poniżej zamieszczono informacje dotyczące Zemsty. Rozstrzygnij, która z nich jest fałszywa, oznaczając ją literą: F na końcu zdania. 

 

1.  Autor nadał głównym postaciom komedii nazwiska uwydatniające ich charakterystyczne cechy. 
2.  Cześnik i Rejent mają swoje ulubione powiedzonka i często wplatają je w tok wypowiedzi. 
3.  Słowami: „tych dwóch ludzi – ogień, woda” Papkin charakteryzuje Cześnika i Rejenta. 
4.  Utwór kończy się sceną pojedynku Cześnika z Rejentem.

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.