Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Podróżny, Ignacy Krasicki

3.8 1 1 1 1 1 Rating 76%

Spis treści

 Zadanie gimnazjalne:  Podróżny, Ignacy Krasicki

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego były matreriały stworzone przez CKE na egzamin gimnazjalny z polskiego w 2012 r. 

Ignacy Krasicki, Podróżny - tekst do zadania gimnazjalnego


PODRÓŻNY
Gniewał się wędrujący i przeklinał bogi,
Że mu deszcz ustawiczny przeszkadzał do drogi.
Tymczasem z boku czuwał nań rozbójnik chciwy,
Puścił strzałę: ale że przemokły cięciwy,
Padła bez żadnej mocy. Zrazu przestraszony,
Kiedy poznał, że deszczem został ocalony,
Przestał bogi przeklinać, nie złorzeczył słocie.
Często, co złe z pozoru, dobre jest w istocie.

Ignacy Krasicki, Podróżny, [w:] tegoż, Bajki, Warszawa 1989.

 

 

Zadania gimnazjalne

 

1. zadanie gimnazjalne

Bohater utworu przestał narzekać na deszcz, gdy

 

A. zakończył podróż. 
B. przestało padać.
C. ocalił dzięki niemu życie.
D. przestraszył się gniewu bogów.

 

2. zadanie gimnazjalne

Które stwierdzenie oddaje sens morału zawartego w bajce Ignacego Krasickiego?

 

A. Nie wszystko złoto, co się świeci. 
B. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
C. Łatwiej znaleźć szczęście, niż je zatrzymać.
D. To, co przykre, może mieć szczęśliwy koniec.

 

3. zadanie gimnazjalne

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące bajki Podróżny. Wskaż, która z nich jest  fałszywa (F). Zaznacz F we właściwym miejscu. 


1. Bajka Ignacego Krasickiego Podróżny jest utworem narracyjnym.  ..................
2. Bajka Podróżny jest krótkim utworem wierszowanym zakończonym morałem.  ..................
3. Bajka Podróżny oparta jest na motywie fantastycznym zaczerpniętym ze świata legend i podań ludowych. ..................

 

4. zadanie gimnazjalne

W pierwszym wersie bajki w funkcji podmiotu występuje wyraz:

 

A. gniewał się. 
B. wędrujący.
C. przeklinał.
D. bogi.


5. zadanie gimnazjalne
Czy forma bogi w zdaniu: Gniewał się wędrujący i przeklinał bogi jest zgodna z obowiązującą współcześnie normą językową? Wskaż poprawne przyporządkowanie. 

1. Tak, 

2. Nie, 

 

A. ponieważ biernik liczby mnogiej tego rzeczownika ma dziś wyłącznie końcówkę -ów. 

B. ponieważ w bierniku liczby mnogiej tego rzeczownika można stosować zarówno cząstkę -i, jak i -ów. 
C. ponieważ normy dotyczące odmiany rzeczowników są niezmienne.

 

.........................

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.