Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Serwować

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Spis treści

 Zadanie gimnazjalne:  Serwować

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego były matreriały stworzone przez CKE na przykładowy egzamin gimnazjalny z polskiego w 2011 r. 

Serwować - tekst do zadania gimnazjalnego

Serwować – słowo to znaczyło najpierw: podawać piłkę przeciwnikowi w tenisie, siatkówce  i niektórych innych grach. Dziś używane jest również w znaczeniu podawać do stołu, a także w innych sytuacjach mających jakiś związek z dawaniem lub przekazywaniem czegoś. Czytamy więc w prasie, że telewizja serwuje rozrywkę (zamiast dostarczać jej), że szkoły serwują wiedzę (zamiast ją przekazywać), że rzemieślnicy serwują usługi (zamiast świadczyć je), że biura turystyczne serwują wczasy (zamiast je oferować) itd. Trudno powstrzymać się od uwagi, że autorzy takich wypowiedzi serwują czytelnikom nie najlepszą polszczyznę. […] 

Na podstawie: Mirosław Bańko, Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2003.

 

Zadania gimnazjalne

 

1. zadanie gimnazjalne

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.

 

Z podanego hasła słownikowego wynika, że znaczenie słowa „serwować”:

A. nie zmieniło się. 
B. zawęziło się.
C. poszerzyło się.
D. zupełnie się zmieniło.

 

2. zadanie gimnazjalne

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.

 

Poprzez użycie w ostatnim zdaniu sformułowania „autorzy takich wypowiedzi serwują  czytelnikom nie najlepszą polszczyznę” autor:
A. żartobliwie skrytykował nadużywanie wyrazu „serwować”.
B. zaproponował użycie wyrazu „serwować” w nowym znaczeniu.
C. humorystycznie ukazał poprawne zastosowanie wyrazu „serwować”.
D. dał przykład zastosowania wyrazu „serwować” zgodnie z jego dawnym znaczeniem.

 

3. zadanie gimnazjalne

Oceń, czy w poniższych zdaniach wyraz „serwować” został użyty zgodnie z normą  wzorcową. Wpisz T (tak), jeśli zdanie jest prawdziwe, albo N (nie) – jeśli jest fałszywe. 

 

1. Nasza szkoła serwuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.  ....................
2. Siatkarki drużyny przeciwnej świetnie dziś serwowały.  ....................

 

4. zadanie gimnazjalne

Które z poniższych zdań są trafnymi wnioskami z analizy podanego hasła  słownikowego? Wpisz T (tak), jeśli zdanie jest trafnym wnioskiem, albo N (nie) – jeśli nie jest. 


1. Język jest tworem żywym, podlegającym ciągłym zmianom.   ....................
2. Zmiany związane z nowymi znaczeniami wyrazów zawsze są błędami  językowymi.   ....................
3. Wydawnictwa poprawnościowe podają przykłady wyłącznie poprawnego użycia wyrazów.   ....................
4. Na podstawie hasła słownikowego można wnioskować o niektórych mechanizmach rządzących językiem.   ....................

 

 
5. zadanie gimnazjalne

Wypełnij luki w tekście odpowiednimi sformułowaniami spośród podanych poniżej  propozycji. 

Luka 1. 
rzekła mi;
dała mi znać
Luka 2. 
iż;
że
Luka 3. 
wpadnij;
przybądź
Luka 4. 
Całuję;
Z poważaniem

 

Aniu!
Twoja mama ....................1, .............................2 już jesteś, więc ...........................3 do mnie dziś wieczorem pogadać. 

............................4
Aga

6. zadanie gimnazjalne

Sformułowania lub wyrazy, którymi nie można uzupełnić luk, nie pasują do tekstu pod  względem:


A. gramatycznym.
B. stylistycznym.
C. znaczeniowym.
D. frazeologicznym.

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.