Zadanie gimnazjalne z języka polskiego

Bohaterowie powieści Sienkiewicza - napisz rozprawkę

4.4 1 1 1 1 1 Rating 88%

 Zadanie gimnazjalne:  Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza często stawali przed koniecznością
dokonywania wyborów. Czy refleksja nad ich zachowaniem może pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych? Napisz rozprawkę, w której odwołasz się do wybranej powieści poznanej w całości (Krzyżacy, Quo vadis, Potop).

Zadanie gimnazjalne, które ma posłużyć gimnazjalistom do przygotowania się na egzamin gimnazjalny z polskiego, na którym wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania gimnazjalnego (najlepiej: rozprawki), czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy o gramatyce i stylistyce na podstawie analizy załączonego fragmentu lektury lub wiersza.

Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce, gramatyce, poetyce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania gimnazjalnego. Podstawą dla opracowania tego zadania gimnazjalnego były matreriały stworzone przez CKE na przykładowy egzamin gimnazjalny z polskiego w 2011 r. 

Klucz odpowiedzi do zadania gimnazjalnego na test gimnazjalny na temat: Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza często stawali przed koniecznością dokonywania wyborów. Czy refleksja nad ich zachowaniem może pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych? Napisz rozprawkę, w której odwołasz się do wybranej powieści poznanej w całości (Krzyżacy, Quo vadis, Potop).

 

Zobacz przykładowe wypracowanie: Bohaterowie powieści Sienkiewicza - rozprawka

 

4 punkty 3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów
* praca odnosi się  do problemu sformułowanego w temacie 
* przedstawia stanowisko autora 
* zawiera trafną i wnikliwą argumentację 
* zachowuje logikę wywodu podkreśloną segmentacją tekstu
* praca odnosi się do problemu sformułowanego w temacie 
* przedstawia stanowisko autora 
* zawiera trafną argumentację 
* w przeważającej części zachowuje logikę wywodu
* praca  w przeważającej części odnosi się do problemu sformułowanego w temacie 
* przedstawia stanowisko autora 
* zawiera częściowo trafną argumentację
* praca jest luźno  związana z problemem sformułowanym w temacie 
* przedstawia stanowisko autora 
* zawiera próbę argumentacji
* praca nie odnosi się do problemu sformułowanego w temacie lub praca nie zawiera argumentacji

 

Zobacz również: Zasady oceniania wypracowania na egzaminie

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.