Współczesność - epoka literacka

BruLionowcy - cechy twórczości

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

BruLionowcy - cechy twórczości

pokolenie '90., pokolenie bruLionu,

 

Wielu krytyków uważa, że nie można mówić o pokoleniu, bo to twórcy pochodzący z różnych pokoleń, nie czuli i nie manifestowali nigdy więzi pokoleniowej.

BruLionowcy - przedstawiciele:

 • Marcin Baran Sosnowiec,
 • Miłosz Biedrzycki,
 • Dariusz Brzóska Brzoskiewicz,
 • Cezary Domarus,
 • Jakub Ekier,
 • Paweł Filas,
 • Krzysztof Jaworski,
 • Krzysztof Koehler,
 • Jacek Podsiadło,
 • Marcin Sendecki,
 • Marcin Świetlicki,
 • Robert Tekieli,
 • Wojciech Wencel,
 • Grzegorz Wróblewski

BruLionowcy - cechy poezji pokolenia '90.:

 • niezależność,
 • poeta określa się wobec świata,
 • poeta opisuje świat,
 • poezja to zapis prywatnej sytuacji egzystencjalnej,
 • bardzo konkretne przedstawianie czasu i miejsca
 • akcentowanie prywatności
 • indywidualizm
 • brak wartości
 • świat kultury w kryzysie,
 • debiuty latach 90.,
 • nastawienie na odbiorcę,

Bibliografia:

 • http://poewiki.org/index.php?title=Brulion
 • http://niniwa22.cba.pl/index-brulion.htm
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.