Współczesność - epoka literacka

Socrealizm - założenia, przedstawiciele

3.2 1 1 1 1 1 Rating 64%

Socrealizm, czyli socjalistyczny realizm

Socrealizm - założenia, przedstawiciele

Okres intensywnego rozwoju nowomowy - skutek nasilonej propagandy.

 

proza - powieść produkcyjna

 1. T. Konwicki "Przy budowie", 1950

poezja socrealistyczna

 1. J. Tuwim

  1. Do Narodu Radzieckiego

 2. A. Ważyk

  1. Rzeka

 3. J. Iwaszkiewicz

  1. List do Prezydenta Bieruta

cechy socrealizmu

 • odrzucenie dorobku awangardy

 • ogranicza twórców

 • schematyzm

 • uproszczenia

 • prymitywizm

 • odtwarzanie rzeczywistości

  • ale tylko tej zgodnej z doktryn Partii

 • utylitaryzm

 • tendencyjność

  • pisanie pod tezę o zwycięstwie socjalizmu

 • sztuką zarządzają politycy

 

Bibliografia:

 1. Belczyk A., Płatek K., Żak M., Wydarzenia kulturalne ostatniego tysiąclecia, Videograf: Katowice 1993.

 2. Burkot S. Literatura polska w latach 1939 -1989, WSiP: Warszawa 1993.

 3. Matuszewski R., Polska literatura współczesna, WSiP: Warszawa 1986.

 4. Rosiek S., Majchrowski Z., Między tekstami. Wiek XX. Współczesność, GWO: Gdańsk 2005.

 5. Woroczyński T., Literatura polska po 1939 roku, WSiP: Warszawa 1994.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.