Artykuły naukowe z filologii polskiej

Pomiędzy oralnością a piśmiennością - Przypisy

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 93%

Spis treści

 

1 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 40.

2 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 40.

3 Biedzrycki l. (1968), Kilka uwag o mowie i piśmie, [w:] „Język Obcy w Szkole”, nr 2, s. 75.

4 Weinsberg A. (1983), Językoznawstwo ogólne, Warszawa.

5 Wilkoń A. (1987), Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.

6 Skwarczyńska s. (1977), Kierunki w badaniach literackich, Warszawa.

7 Skudrzykowa A., Język (za)pisany, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994r., s. 34.

8 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 39.

9 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 39.

10 Skudrzykowa A., Język (za)pisany, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994r., s. 31.

11 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 39.

12 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 40.

13 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 41.

14 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 42.

15 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 42.

16 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 40.

17 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 41.

18 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 42.

19 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 42-43.

20 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 46-47.

21 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 43.

22 Silverstone R. (1990), Telewizja, retoryka i powrót tego, co nieświadome. Uwagi o miejscu wtórnej przedpiśmienności w kulturze współczesnej, [w:] „Przekazy i Opinie”, nr 1/2, s. 37.

23 Ong W. (1992), Moralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin, s 183.

24 Silverstone R. (1990), Telewizja, retoryka i powrót tego, co nieświadome. Uwagi o miejscu wtórnej przedpiśmienności w kulturze współczesnej, [w:] „Przekazy i Opinie”, nr 1/2, s. 46.

25 Silverstone R. (1990), Telewizja, retoryka i powrót tego, co nieświadome. Uwagi o miejscu wtórnej przedpiśmienności w kulturze współczesnej, [w:] „Przekazy i Opinie”, nr 1/2, s. 37.

26 Skudrzykowa A., Język (za)pisany, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994r., s. 35 -36.

27 „W kategoriach oralności wizualne przedstawienie słowa – pismo – nie jest słowem rzeczywistym, jest „wtórnym systemem modelującym”, który pozwala uruchomić niesłyszalne potencjały słowa. Myśl zagnieżdżona jest w mowie, nie w tekście, z którego znaczenie rodzi się dzięki temu, że widzialne symbole odsyłają do świata dźwięków. Czytelnik postrzega nie słowa, lecz kodowane symbole, z których świadomość odpowiednio przyuczonej osoby jest w stanie ewokować słowa rzeczywiste.” Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 44.

28 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 45.

29 Skudrzykowa A., Język (za)pisany, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994r., s. 34.

30 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 46.

31 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 45.

32 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 45.

33 Por. Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 46-47.

34 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 46.

35 Japola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin: RW KUL, 1998 r., s. 49.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.