Jak napisać ...?

Jak pisać wypracowania z języka polskiego?

Dowiesz się: jak napisać rozprawkę, esej, felieton, reportaż, wywiad, recenzję, opowiadanie, opis, charakterystykę, plan, sprawozdanie. Znajdziesz tu ćwiczenia z pisania oraz przykładowe wypracowania.

Podkategorie

 • Podstawy pisania

  Budowa akapitu, spójność, cytowanie, tezy.

 • Charakterystyka

  Wszystko o pisaniu charakterystyki.

 • Esej

  Esej jest jedną z trudniejszych form pisarskich.

 • Felieton

  Sztuka pisania felietonu nie jest łatwa.

 • Notatka

  Znajdziesz tu informacje i różne formy notatki.

 • Opis

  Wiedza i ćwiczenia związane z opisem.

 • Opowiadanie

  Opowiadaniem posługujemy się na co dzień.

 • Plan

  Informacje poświęcone sztuce pisania planu.

 • Recenzja

  Recenzja - jak ją napisać i nie tylko?

 • Reportaż

  Najważniejsze informacje o pisaniu reportażu.

 • Rozprawka

  Wiedza o pisaniu rozprawki.

 • Streszczenie

  Strzeszczenie logiczne jest trudne.

 • Wiadomość prasowa

  Gatunek informacyjny o największym skomplikowaniu strukturalnym.

 • Wywiad

  Często spotykany w prasie, radiu, telewizji.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.