Naucz uczyć się szybko i skutecznie

Style uczenia się

Spis treści

Style uczenia się, strategie uczenia się, czyli jak się uczyć?

Tekst ma odpowiedzieć na pytanie: jak zdobywamy wiedzę? Dzięki temu ma pozwolić czytelnikowi na rozpoznanie własnego stylu uczenia się (strategii uczenia się) oraz wzmocnienie swoich atutów. Jego naturalnym uzupełnieniem jest artykuł: {ln: Style myślenia}. Czytając ten tekst spróbuj sobie odpowiedzieć na pytanie, który styl uczenia się jest Ci najbliższy (strategia uczenia się)?

Nie ma jednej strategii uczenia się najlepszej dla wszystkich. Jednak ilość dróg prowadzących do naszego mózgu jest ograniczona. Według Jeannette Vos informacje docierają do nas poprzez to, co:

 • widzimy
 • słyszymy
 • dotykamy
 • robimy
 • wąchamy
 • smakujemy
 • sobie wyobrażamy
 • czujemy
 • podpowiada nam intuicja
 • myślenie - również ono pozwala nam zdobyć wiedzę o świecie (Jeannette Vos nie uwzględnia go w swojej klasyfikacji)

Na szczęście ilość stylów uczenia się (strategii uczenia się) również jest ograniczona. Na podstawie badań wyróżnia się 3 najczęściej stosowane w edukacji style uczenia się, które opierają się na trzech sposobach zdobywania wiedzy i umiejętności:

 1. wzrok - 29%
 2. słuch - 34%
 3. dotyk, działanie - 37%

Każdy człowiek ma jeden dominujący sposób percepcji (wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk) i drugi, uzupełniający go. Nie zawsze jednak ten drugi potrafi zrekompensować, brak możliwości skorzystania z wiodącego stylu uczenia się.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.