Naucz uczyć się szybko i skutecznie

Inteligencja językowa

Inteligencja językowa (inteligencja lingwistyczna)

Inteligencja lingwistyczna to umiejętność czytania, pisania i werbalnego komunikowania się z innymi. Wraz z inteligencją logiczno-matematyczną jest sprawdzana w tradycyjnych testach na inteligencję (tych, które badają IQ).

 

Szczególnie dobrze rozwinięta inteligencja językowa występuje u: dziennikarzy, mówców, pisarzy, poetów, przywódców politycznych, redaktorów.

Ludzi z dobrze rozwiniętą inteligencją językową charakteryzuje:

 • dobra organizacja i uporządkowanie;
 • dobry warsztat pisarski;
 • gry językowe, humor językowy;
 • oczytanie;
 • poprawna ortografia;
 • systematyczność;
 • umiejętność prezentowania racji;
 • umiejętność słuchania innych;
 • umiejętność wygłaszania wykładów, przemówień, zabieranie głosu w publicznych dyskusjach
 • wrażliwość na wzory, modele i schematy;

Jak rozwijać inteligencję lingwistyczną (inteligencję językową)?

 • opowiadaj bajki, historie, wydarzenia;
 • stosuj gry rozwijające pamięć z nazwami miejsc, rzeczy (np. państwa-miasta);
 • układaj puzzle i rozwiązuj gry ortograficzne;
 • czytaj opowiadania, nowele, anegdoty, artykuły prasowe
 • pisz opowiadania, pamiętnik, dziennik;
 • przeprowadzaj wywiady;
 • układaj skecze;
 • bierz udział w pracach redakcji gazetki szkolnej;
 • uczestnicz w dyskusjach i debatach;
 • 10 razy na stojąco naprzemiennie unoś kolana i dotykaj lewą ręką prawego kolana, a prawą – lewego;
 • 10 razy naprzemiennie podnoś stopy, tak żeby dotknęły pośladków i łap lewą ręką prawą piętę, a prawą-lewą piętę;
 • pisząc, korzystaj z edytora tekstu w komputerze.

Bibliografia - uczenia się

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.