Naucz uczyć się szybko i skutecznie

Inteligencja wizualno – przestrzenna

Inteligencja wizualno–przestrzenna

Właściwa dla architektów, fizyków teoretycznych, malarzy, plastyków, rzezbiarzy, strategów, szachistów.

Wzrokowiec - człowiek, u którego inteligencja wizualno-przestrzenna jest dobrze rozwinięta;

Niektórzy badacze rozróżniają inteligencję wizualną i inteligencję przestrzenną.

Charakterystyka wzrokowca

 • Wzrokowcy często pamiętają twarze, ale nie pamiętają imion;chętnie robią własne notatki; ich pismo jest zwykle czytelne i przejrzyste, stosują prawidłowe odstępy i kształt liter;
 • Wzrokowcy mają bujną wyobraźnię i potrafią kreować w wyobraźni szczegółowe obrazy; posiadają zdolność do myślenia obrazowego; chętnie wykonują w głowie operacje przestrzenne;
 • Kiedy się uczą, nie zwracają uwagi na odgłosy, ale ich uwagę zakłócić bałagan i ruch. Zwykle wodzą wzrokiem za wykładowcą.
 • Ich wypowiedzi są na ogół dobrze przemyślane i z góry zaplanowane; chętnie zapisują swoje myśli i lubią robić listy „to do".
 • Posiadają wrodzoną umiejętność czytania diagramów, map, schematów, tabel. Dobrze rozpoznają kolory i umiejętnie je ze sobą komponują;
 • Gdy wzrokowiec się nudzi i jest nieaktywny, wpatruje się w dal, rysuje lub znajduje sobie coś do oglądania.
 • Wzrokowcy często są zamknięci w sobie. Ich emocje zdradza mimika: kiedy wpadają w złość, "zabiliby wzrokiem", łatwo płaczą, a kiedy są w dobrym humorze, szeroko się uśmiechają.
 • Wzrokowcy dbają o swój wygląd; na ogół są bardzo schludni i cenią sobie porządek.
 • Muzyka ich nie wzrusza, ale na sztuki plastyczne reagują żywo, interesują się więc malarstwem, plakatem, grafiką, rzeźbą; takie dzieła sztuki mogą u nich wywołać głębokie wzruszenie; mają wrodzoną zdolność do szczegółowej analizy dzieł plastycznych.
 • Wzrokowcy nie mówią dużo, chętnie stosują metafory; raczej należą do ludzi cichych. Łatwo tracą uwagę i cierpliwość, gdy zmusza się ich do dłuższego słuchania; często źle dobierają słowa i są zbyt bezpośredni. Wzrokowca łatwo rozpoznasz po jego języku; będzie używał podobnych wyrażeń:
 • widzę teraz, jak to zrobić.
 • nie widzę tego.
 • teraz to jest dla mnie jasne
 • to jest dla mnie mało przejrzyste
 • to wygląda całkiem nieźle
 • nie widzę celu tej rozmowy
 • wyobrażam to sobie
 • niezła perspektywa
 • patrząc na to z drugiej strony
 • wzrok mnie nie myli
 • obserwując to, można...
 • pokaż mi to
 • mam już obraz sytuacji
 • muszę mieć wgląd
 • to jest dla mnie dość mgliste wytłumaczenie
 • ale on czerwony/zielony
 • blado to wypadło

Większość z nas ma bardzo dobrze rozwinięty ten typ inteligencji. Wymaga tego od nas coraz bardziej ikoniczna kultura. Wzrokowiec pamięta to, co widział, nie to co, usłyszał czy robił.

jak się uczyć będąc wzrokowcem?

 • Zadbaj o wygląd estetyczny notatki: stosuj różne kolory, różne formaty pisma dla wyróżnienia
 • ważniejszych elementów.
 • Wykorzystuj układ graficzny notatki: stosuj akapity, schematy, modele mapy myśli.
 • Rysuj obok notatki powiązane z nią rysunki, szkice.
 • poprzez patrzenie na plansze, plakaty, schematy, mapy mentalne
 • wypełnij takimi pomocami swoje otoczenie
 • korzystaj z wyobraźni, wyobrażaj sobie wszystko, twórz w wyobraźni obrazy, schematy, modele
 • ucz się poprzez obserwację pokazu
 • ucz się poprzez demonstrowanie

jak rozwijać inteligencję wizualno-przestrzenną?

 • baw się grafiką komputerową;
 • oglądaj filmy, obrazy, plakaty, rzeźby i analizuj je;
 • kręć własne filmy wideo
 • maluj własne obrazy, plakaty, rzeźby;
 • rób diagramy, mapy myśli, modele, schematy;
 • rysuj na marginesach;
 • ucząc się, stosuj wizualizację;
 • w swoim pokoju na ścianach rozwieszaj plakaty, plansze, mapy;
 • wyobrażaj sobie obrazy, figury geometryczne i dokonuj na nich różnych operacji;
 • wyróżniaj ważne informacje różnymi kolorami.

Bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.