Naucz uczyć się szybko i skutecznie

Inteligencja intrapersonalna

Inteligencja intrapersonalna (introspektywna, intuicyjna, metapoznawcza)

Inteligencja intrapersonalna ma jeszcze inne nazwy: inteligencja introspektywna, inteligencja intuicyjna, inteligencja metapoznawcza. Na ogół występuje u: filozofów, mistyków, pisarzy, psychoterapeutów, przywódców religijnych.

 

ludzi obdarzonych inteligencją intrapersonalną odznacza:

 • dobra znajomość samego siebie;
 • dobrze rozwinięta intuicja i zdolność do przewidywania;
 • gruntowna znajomość swoich atutów i mankamentów;
 • niezgoda na przeciętność i zwyczajność – dążenie do oryginalności;
 • silna ochrona swojej prywatności;
 • silna wewnętrzna motywacja;
 • skrytość;
 • świadomość odgrywanej roli społecznej;
 • świadomość życiowego celu;
 • wierność świadomie wybranemu systemowi wartości;
 • zdolność do empatii;
 • zdolność do refleksji nad porządkiem świata;
 • zdolność do refleksji nad własną naturą;
 • zdolność do transcendentalnego myślenia;
 • znajomość swoich uczuć;

jak rozwijać inteligencję intrapersonalną (inteligencję introspektywną, inteligencję intuicyjną, inteligencję metapoznawczą)

 • analizuj swoje czyny;
 • analizuj swoje motywacje;
 • analizuj swoje myśli;
 • napisz autobiografię;
 • pisz dziennik, pamiętnik;
 • podnieś swoją samoocenę;
 • szczerze rozmawiaj z ludźmi;
 • świadomie zarządzaj swoim kształceniem dokonując przemyślanych wyborów;
 • ucz innych;
 • zaakceptuj i doceń swoją odmienność;
 • zawierz swojej intuicji;
 • zbuduj w sobie wewnętrzną motywację do działania;
 • zorganizuj sobie indywidualny tok nauki, indywidualny tok studiów;

Bibliografia - uczenia się

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.