Język a komunikacja społeczna

Komunikacja

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Komunikacja społeczna

Definicja komunikacji

komunikować -kuje, ndk 1. «podawać coś do wiadomości, zawiadamiać o czymś; oznajmiać»

2. «przekazywać komuś informacje w bezpośrednim kontakcie, za pomocą słów, gestów, wzroku itp.» 3. rel. «rozdzielać komunię» 4. przestarz. «mieć połączenie z innym pomieszczeniem, miejscem, z inną częścią budynku itp.; łączyć się» (SWO PWN)

ciekawostka

Komunikacja = Słowa (10%) (pisanie i mówienie) + komunikaty niewerbalne (90%) (głosowe 35% + pozostałe 55%)

komunikaty niewerbalne (pozawerbalne):  

  • barwa (tembr)
  • tempo (szybkość wymawiania)
  • akcent
  • prozodia
  • odległość od rozmówcy
  • mimika
  • gesty
  • głośność (ton)

komunikaty werbalne:

to co się mówi (od verbal (franc) = słowo)

 

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.