Język a komunikacja społeczna

Model komunikacji

3.952380952381 1 1 1 1 1 Rating 79%

Schemat komunikacji Romana Jakobsona

Ten model komunikacji umieszcza komunikat w szerokim kontekście dyskursu - ma dwoisty charakter, ponieważ jego autor wychodzi od linearnej podstawy, że Nadawca kieruje Komunikat do Adresata, jednocześnie uwzględniając fakt, że wszystko się odbywa w jakimś Kontekście (jest to trzeci wierzchołek trójkąta obok nadawcy i adresata), jest przesyłane jakimś Kontaktem (fizycznie pojmowany kanał komunikacyjny + środek komunikacji (medium) + psychologiczne powiązania między nadawcą i odbiorcą) i wreszcie jest realizacją jakiegoś Kodu (czyli strukturyzującego wiadomość systemu wspólnych znaczeń).

nadawca kontekst (sytuacja) → odbiorca

kod

>>>>>>>>>>>>
komunikat (przekaz)
kontakt
(kanał, medium)

 

autor: Roman Jakobson

Źródło: Jensen K. B.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.