Język a komunikacja społeczna

Historia pisma

3.7777777777778 1 1 1 1 1 Rating 76%

Pismo. Historia pisma

definicja

zespół znaków graficznych będących znakami dźwięków lub pojęć; ogół liter składających się na dany alfabet

[źródło: SJP PWN]

historia pisma

Najstarsze zapisy powstały około sześciu tysięcy lat,

Spośród kilkudziesięciu tysięcy języków w dziejach ludzkości tylko 106 związało się z pismem na tyle, by stworzyć literaturę, a z istniejących obecnie trzech tysięcy języków zaledwie 78 ma literaturę.

Znaczenie pisma

Pismo okazało się bardzo dobrym wynalazkiem.

Umożliwiło przekazywanie informacji zarówno w czasie jak i w przestrzeni.

Jednak konsekwencje jego upowszechnienia dotknęły nieomal każdej z dziedzin życia człowieka. [Pismo wyostrza analizę. Musi być zrozumiałe bez gestów, wyrazu twarzy, intonacji Z tych słów wynika, że nauka jako racjonalna próba wyjaśnienia i opisania rzeczywistości nie mogłaby zaistnieć bez pisma. Faktem jest, że praktycznie autorami wszelkich wynalazków, od koła (Sumerowie – pismo klinowe) począwszy na promach kosmicznych skończywszy, są kultury, które posługiwały się pismem] Zmiany dokonały się od uabstrakcyjnienia myślenia człowieka. aż do zmian w życiu społecznym (utrata swojej pozycji przez starszyznę w społeczności).

Pismo w sieci

Następny etap rozwoju cywilizacyjnego wiąże się wiekiem XX i powstaniem mediów elektronicznych od telefonu począwszy, na komputerze skończywszy. Jeżeli pismo umożliwiło pokonanie barier związanych z oralnością, to elektronika pozwoliła pokonać barierę czasu. Dziś ludzie z różnych części świata mogą porozumiewać się równocześnie wymieniając się swoimi pomysłami i ideami. W przeciągu ostatniego wieku człowiek zrobił skok równy efektom kilkunastu ostatnich stuleci. A stało się to możliwe właśnie dzięki rozwojowi komunikacji.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.