Język a komunikacja społeczna

Funkcje komunikacyjne

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

Spis treści

Funkcje komunikacyjne

Funkcje komunikacyjne wynikają wprost z {ln: model komunikacji ' modelu komunikacyjnego Romana Jakobsona}.

W uproszczeniu każdy komunikat pełni następujące funkcje:

  • funkcja informacyjna (referencyjna, przedstawieniowa) prezentuje jak komunikat odnosi się do rzeczywistości (odpowiada na pytanie czy komunikat jest prawdziwy, zgodny z rzeczywistością, jest ona najważniejsza przy komunikatach o charakterze „czysto" informacyjnym); wg niektórych to funkcja, którą pełni każdy komunikat, wszystko coś znaczy (jej dominacja polega na zmniejszeniu znaczenia pozostałych funkcji)

  • funkcja ekspresywna (ekspresyjna) opisuje stosunek nadawcy do komunikatu, zawieraa informacje o tym co czuje, co myśli, czego chce nadawca (najważniejszy jet tu nadawca).

  • funkcja impresywna (perswazyjna, konatywna) nadawca poprzez komunikat ma wpływ na odbiorcę lub chce wywrzeć na odbiorcy jakieś wrażenie, przekonać go, skłonić do zmiany poglądu, postawy, zachowania

  • funkcja fatyczna - podtrzymywanie kontaktu (potakiwanie, pytania, twierdzenia rozwijające rozmowę, kierujące nią)

  • funkcja poetycka (poetyczna) - stosunek komunikatu do samego siebie, do swojej formy (wiąże się ona najczęściej z funkcją estetyczną)

  • funkcja metajęzykowa staje się pomocna w identyfikacji kodu, który jest wykorzystywany w komunikacji (inaczej mówiąc sprowadza się do tych informacji, które podpowiadają odbiorcy, jak ma odczytywać komunikat)

Źródło: Fiske J.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.