Język a komunikacja społeczna

Autoprezentacja - taktyki

4.1 1 1 1 1 1 Rating 82%

Autoprezentacja

To wszystkie działania, ktore podejmujemy (świadomie lub nie) w celu wywarcia określonego wrażenia na innych.

 

Taktyki autoprezentacyjne

Opisywanie siebie

czyli mowienie wprost jakim się jest np. Jestem odpowiedzialny, godny zaufania

Wyrażanie postaw

prezentowanie swoich opinii i poglądów, na podstawie których inni wyrabiaj a sibie zdanie na nasz temat

Zachowania niewerbalne

okazywanie emocji, bycia zaangażowanym, zainteresowania innymi, (uśmiech, wyraz twarzy, dotyk)

Kontakty społeczne

informowanie o ludziach i instytucjach, z którymi jesteśmy/byliśmy związani (pracuję dla ..., przyjaźnię się z ...)

Konformizm

dopasowanie się do otoczenia: zachowanie, strój, fryzura, naśladowanie innych

Otoczenie

przedmioty, którymi sie otaczamy, sposób zorganizowania rzeczy, (samochód, wystrój mieszkania)

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.