Język a komunikacja społeczna

Komunikacja niewerbalna

3.4 1 1 1 1 1 Rating 68%

Komunikacja niewerbalna

to sposób w jaki ludzi komunikują, intencjonalnie bądź nieintencjonalnie, bez słów; wskaźniki niewerbalne obejmują mimikę, ton głosu, gesty, pozycję i ruch ciała, dotyk i spoglądanie

 

Funkcje komunikatów niewerbalnych

 1. służą wyrażaniu emocji (okazujemy je przede wszystkim niewerbalnie)

 2. służą przenoszeniu postawy (wobec drugiego człowieka – lubię nie lubię)

 3. informują o cechach osobowości (introwertyzm, ekstrawertyzm, energiczność, flegmatyczność, nerwowość)

 4. ułatwienie komunikacji werbalnej

Reguły ujawniania

kulturowo zdeterminowane reguły określające, jakie zachowania niewerbalne nadają się do ujawnienia

determinacja kulturowa powoduje różne sposoby ujawniania emocji (azjaci skrywają emocje, maskują się uśmiechem, europejczycy okazują, ale wstrzemięźliwie,arabowie nie skrywają)

Kanały komunikacji niewerbalnej

 1. mimika - mimiczne wyrazy emocji:

 1. jednocześnie ujawniamy kombinacje emocji
 2. łatwiej nam odczytać  prostą emocję
 3. emocje są uniwersalne – gatunkowo specyficzne,
 1. kontakt wzrokowy,

 2. gesty rąk,

 3. gesty ramion,

 4. postawa ciała,

 5. proksemika, czyli zarządzanie odległością

 6. ton,

 7. tembr,

 8. tempo,

 9. emblematy = niewerbalne gesty, które w danej kulturze są dobrze zdefiniowane; mają zwykle swoje bezpośrednie słowne odpowiedniki, (znak OK)

komunikaty niewerbalne - rodzaje

 • komunikaty niewerbalne wyuczone
 • komunikaty niewerbalne  wrodzone (najstarszy ewolucyjnie sposób komunikowania)
 • komunikaty niewerbalne zgodne z komunikacją werbalną
 • komunikaty niewerbalne niezgodne z komunikacją werbalną (adresaci większą wagę przypisują komunikacji niewerbalnej)

Jak płeć wpływa na komunikację niewerbalną?

 1. kobiety lepiej czytają komunikację niewerbalną
 2. mężczyzn trudniej okłamać (bo kobiety są uprzejmiejsze)
  1. tłumaczy to teoria roli społecznej – zakładająca, że różnice płciowe pojawiające się w zachowaniu społecznym wynikają ze społecznego podziału pracy między płciami; podział ten prowadzi do różnic w oczekiwaniach wobec ról płciowych i umiejętności związanych z płcią, które określają różnice w społecznych zachowaniach kobiet i mężczyzn;
  2. od kobiet oczekuje się większej opiekuńczości, przyjacielskości, ekspresyjności, wrażliwosci i komunikatywności
  3. im kobiety są w społeczeństwie bardziej podporządkowane, tym bardziej uprzejme
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.