Język a komunikacja społeczna

Wzmacnianie ekspresywności komunikatu

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Jak wzmacniać ekspresywność komunikatu?

Funkcja ekspresywna komunikatu może być wzmacniana przez umiejętne zabiegi werbalne i niewerbalne.

Wzmocnienie ekspresji komunikatu na poziomie leksykalnym:

 1. ekspresywizmy
  1. wyrazy nazywające emocje, uczucia,
  2. wyrazy określające osobowość
 2. zdrobnienia
  1. pieszczotliwe
  2. żartobliwe
  3. ironiczne
 3. kolokwializmy
  1. rubaszne
  2. lekceważące
  3. obelżywe
  4. pogardliwe
  5. grubiańskie
 4. wulgaryzmy

Na poziomie składni możesz również wzmacniać ekspresję:

 1. eksklamacje
 2. pytania
 3. zmiana szyku zdania

Jeśli jest to tekst mówiony zastosuj jeszcze komunikację niewerbalną:

 1. gesty
 2. głośność
 3. ton
 4. akcent

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.