Biblia - opracowanie lektury - język polski

Biblia - wstępne informacje

3.9615384615385 1 1 1 1 1 Rating 79%

Spis treści

Biblia - informacje wstępne

Ważne terminy w Biblii

  • biblia – gr. biblion – książka; biblia – ksiązki
  • testament – łac. testamentum – przymierze; Stary Testament i Nowy Testament – stare i nowe przymierze ludu z Bogiem;
  • ewangelia – gr. ewangelion – dobra nowina; ewangelos – przynoszący dobrą nowinę;
  • werset – łac. werset – wyodrębniony graficznie odcinek tekstu, obejmujący kilka zdań tworzących całość znaczeniową i rytmiczną (przykłady).

Ogólna liczba hebrajskich rękopisów fragmentów Biblii – około 1300.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.