Biblia - opracowanie lektury - język polski

Biblia - wstępne informacje - Czas powstania Biblii

3.972972972973 1 1 1 1 1 Rating 79%

Spis treści

Czas powstania Biblii

Chrystianizm czas powstania Biblii wiąże z początkiem tradycji ustnej, czyli z Abrahamem – XIX w.p.n.e.

Zapisy poprzedziła wielowiekowa tradycja ustna: Mojżesz żył w XIII w.p.n.e., Dawid (psalmy) – w XI;

Najstarsze zapisy Biblii sięgają VI, V w. p.n.e.

Czas powstania Nowego Testamentu - I i II w. n.e.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.