Biblia - opracowanie lektury - język polski

Biblia - wstępne informacje - Kanon ksiąg Starego i Nowego Testamentu

3.972972972973 1 1 1 1 1 Rating 79%

Spis treści

Kanon ksiąg Starego i Nowego Testamentu

Kanon – łac. canon – reguła, prawidło; kanoniczny – ogólnie przyjęty, obowiązujący;

Kanon ksiąg Starego i Nowego Testamentu ustalono na Soborze Trydenckim (1564). Składa się na niego

  • 46 ksiąg Starego Testamentu ( w tym pięć pierwszych zwanych Pięcioksięgiem Mojżesza; za najpiękniejszą księgę uważa się Psalmy)
  • 27 ksiąg Nowego Testamentu (cztery ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy apostołów, Apokalipsa św. Jana)
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.