Biblia - opracowanie lektury - język polski

Biblia - wstępne informacje - Rola Biblii w kulturze

3.972972972973 1 1 1 1 1 Rating 79%

Spis treści

Rola Biblii w kulturze

Biblię można traktować jako dzieło literackie, podobne innym „księgom pierwszym”.

Biblię można traktować jako Pismo Święte – historia sacra (łac)-historia święta, historia przymierza. Wybitne oddziaływanie na kulturę europejską jest związane z Biblią jako „głosem Bożym”. Biblia to święta księga chrześcijan.

Filozofia chrześcijańska wielkości Biblii upatruje w ogarnięciu przez nią całości bytu:

  • kosmogonii-wyobrażeniu o początku,

  • upadku – wyobrażeniu o złu,

  • zbawieniu –wyobrażeniu możliwości naprawy, powrocie do wartości

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.