Biblia - opracowanie lektury - język polski

Psalmy biblijne

3.6296296296296 1 1 1 1 1 Rating 73%

Biblia. Psalmy biblijne

Psalm - definicja

– nazwa odsyła do genezy poezji biblijnej (psalmom (łac. Psalmu) oznacza śpiew i trącanie strun instrumentu o nazwie psałterion (psałterz). Oznacza dziś biblijny utwór poetycki o charakterze modlitewno-hymnicznym. Wspólną cechą wszystkich psalmów jest modlitewny charakter. Jahwe jest ośrodkiem wypowiedzi, jak w hymnie pochwalnym, odbiorcą próśb i dziękczynień, dawcą prawa i mądrości, psalmy są zrytmizowane

Rodzaje psalmów:

 1. błagalne,
 2. dziękczynne,
 3. pochwalne,
 4. królewskie (zw. z uroczystościami dworu),
 5. patriotyczno-religijne (inaczej syjońskie – zw. z Jerozolimą)
 6. mądrościowe (podejmujące różne refleksje związane z życiem „sprawiedliwych i nieprawych”).

Liczba psalmów:

– 150 utworów (zbiór ukształtował się w IV lub II w. pne.)

Autorstwo psalmów

-73 psalmy przypisuje się Dawidowi, pozostałe mają różnych autorów, których imiona zamieszczona są w tytułach

Tłumaczenia psalmów

-Sztuka tłumaczenia psalmów stała się w pl. literaturze miarą poetyckiego kunsztu, toteż wielu podejmowało ten trud wyrażenia Psałterza w mowie pl – od Psałterze floriańskiego z XIV/XV wieku i Psałterza puławskiego z XVw., przez Reja i Kochanowskiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Franciszka Karpińskiego, Leopolda Staffa aż po Czesława Miłosza i Romana Brandstaettera.

Obraz Boga w psalmach

Psalm 2

 • potężny,
 • gniewny,
 • gwałtowny,
 • łaskawy dla wyznawców,
 • budzący lęk i przerażenie,
 • bezlitosny dla wrogów

Psalm 130

Potężny, miłosierny, sprawiedliwy

Psalm 146

 • sprawiedliwy,
 • wierny,
 • miłosierny,
 • surowy

Obraz człowieka w psalmach

Psalm 2

 • słaby,
 • bojaźliwy,
 • skazany na porażkę – bez Boga,
 • z Bogiem – silny, szczęśliwy, zwycięski, mądry

Psalm 130

 • słaby,
 • grzeszny,
 • ufa Bogu bez granic,
 • wierzy w sprawiedliwość Boga

Psalm 146

 • niegodny zaufania,
 • bezsilny,
 • śmiertelny

Relacje człowiek – Bóg w psalmach

to relacja niesymetryczna, człowiek zawsze jest „na dole” i jest przeciwieństwem Boga: człowiek jest słaby, Bóg -silny itd.

Jednak dla swoich wyznawców Bóg jest sprzymierzeńcem.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.