A. Mickiewicz: Dziady - opracowanie dramatu romantycznego

"Oleszkiewicz" - analiza

2.9583333333333 1 1 1 1 1 Rating 59%

1. Czynności wstępne - Marcin Ponikierski


a) Biografia
24 Grudnia 1798 - Adam Mickiewicz urodził w Zaosiu koło Nowogródka, w rodzine wywodzącej się z drobnej szlachty.
1815 - Adam udał się do Wilna, rozpoczyna studia.
1816 - 1819 - Studia w Wilnie. Mickiewicz nawiązał bliższe kontakty z grupą filomatów (Miłośnicy wiedzy. Celem działania tego związku było szerzenie nauki, samokształcenie oraz działalność polityczna, polegająca na dążeniach wolnościowych.) i filaretów (Legalne stowarzyszenie, które głosiło hasła wolnościowe i wyzwoleńcze, dlatego też szybko zostało zdelegalizowane. Poza hasłami politycznymi głosili ideały romantyczne.), pisał także swoje pierwsze utwory poetyckie, takie jak: Oda do młodości czy Pieśń filaretów. W tamtym czasie poznał również Marylę Wereszczakównę, do której miłość wpłynęła na jego całe późniejsze życie, zarówno osobiste jak i twórcze. Rodzina Maryli uznała, iż nie był on dla niej odpowiednim kandydatem na męża, (nie był bowiem zamożny), a więc Maryla wkrótce stała się żoną hrabiego Puttkamera.
1819 - 1823 - Praca w Kownie jako nauczyciel, nie spełnia się zawodowo. W tamtym czasie napisał m.in. Ballady i romanse, Grażynę oraz II i IV część Dziadów. W tym celu korzystał z bogatej tradycji ballad i podań litewskich.
1823 - roku organizacja filomatów, została zdekonspirowana. W wyniku postępowania sądowego Mickiewicza skazano na zesłanie do Rosji. Podczas pobytu w Rosji przyjaźnił się z tamtejszymi romantykami (m.in. Puszkinem) oraz dużo podróżował – na Krym, do Moskwy, Petersburga czy Odessy. W Rosji powstały Sonety krymskie oraz Konrad Wallenrod.
1829 - Po wyjeździe z Rosji znalazł się we Włoszech, gdzie dowiedział się o wybuchu powstania listopadowego. Decyduje się o udaniu do Polski
1831 - Przybycie do Polski, nieudana próba przedostania się do Królestwa.
1832 - Razem z falą popowstańczej emigracji znalazł się w Dreźnie, gdzie powstała III część Dziadów. Przyjechał do Paryża, gdzie postanowił pozostać na dłużej.
1834 - Małżeństwo z Cecylią Szymanowską, wydanie Pana Tadeusza. Dwa lata spędził w Lozannie jako profesor literatury łacińskiej. Tam napisał cykl liryków, od miejsca nazywanych lozańskimi.
1840 - Wykłada literaturę słowiańskią w College de France. Później rozpoczyna działalność publicystyczną na łamach Trybuny Ludów. Wtedy też jego żona zachorowała, a Mickiewicz stracił pracę. Nowe zatrudnienie znalazł jako bibliotekarz w Paryżu.
26 listopada 1855 roku - Śmierć Adama Mickiewicza w Konstantynopolu.


b) Czas wiersza
Wiersz "Oleszkiewicz" wraz z pozostałymi Ustępami został wydany w III części Dziadów w 1832 roku. Dotyczy on dnia 6 listopada 1824, przeddnia powodzi petersburskiej.


c) Cechy twórczości

 • historyzm
 • ludowość
 • orientalizm
 • ważna rola przyrody
 • kult poezji i poetów
 • odrzucenie sztywnych reguł poezji klasycznej
 • irracjonalizm
 • profetyzm
 • mistycyzm
 • romantyzm
 • wiara w moc i potęgę uczucia
 • umiłowanie wolności

 

2. Analiza wstepna - Dariusz Dziedziński


a) Tytuł
Tytułem ustępu jest "Oleszkiewicz" - Był znanym malarzem z Petersburga. Cechowała go głęboka wiedza i mistyczne przepowiednie. Jest bohaterem tego fragmentu. Prorokuje on karę, jaka spotka cara, scharakteryzowanego jako człowieka znajdującego się w mocy szatana.

 

b) Data powstania

Rok 1832.


c) Kluczowe słowa

 • Powódź
 • Przepowiednia
 • Mistycyzm

 

3. Analiza właściwa - Rafał Skwarek, Andrzej Otto


a) Nadawca
Autor (A. Mickiewicz - przez postać Oleszkiewicza)

b) Odbiorca
Naród polski

c) Forma

 • Środki stylistyczne:
 • pytania retoryczne
 • wykrzyknienia
 • anafora
 • porównania
 • Budowa:
 • wersyfikacja:
 • rymy żeńskie, parzyste, koncowe, 11 zgłoskowiec
 • kompozycja:
 • styl apokalipsy (nastroj grozy, wizyjność, obrazowosc)
 • charakter otwarty
 • gatunek:
 • synkretyczny(liryka + epika)

d) Treść

bohaterowie:
*Oleszkiewicz (prorok, malarz, mistyk)
*grupa polskich zesłańców
*Pielgrzym
*car


tematy:
*powódź (rzeka Newa wylewa)
*zagłada cara i tyranii

e) Intertekstualność
konteksty:
*historyczny (kataklizm 7 XI 1824r. wylanie Newy)
*filozoficzny (nawiązania do biblii)
teksty:
*Liliie
*Biblia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.