A. Mickiewicz: Dziady - opracowanie dramatu romantycznego

Dziady część III - Przedmieścia stolicy - analiza

3.1304347826087 1 1 1 1 1 Rating 63%

I Czynności wstępne:

Biografia:

Nie ma dokładnie określonej sytuacji w życiu Mickiewicza przy której pisał „Przedmieścia Solicy” z III części dziadów.

Cechy twórczości : 

- historyzm - źródłem twórczości była przeszłość narodowa z czasów średniowiecza, którą idealizowano, dostrzegając wśród ówczesnego rycerstwa wielkich bohaterów szlachetnie i niezłomnie walczących o urzeczywistnienie swych ideałów

- ludowość - zainteresowanie kulturą, moralnością i obyczajami ludu gdzie decydującą rolę odgrywają uczucia, obok świata materialnego istnieje irracjonalny (zdarzają się cuda, występują zjawy i duchy), dobro zwycięża nad złem, a sprawiedliwość jest wymierzana przez siły nadprzyrodzone

- orientalizm - wykorzystywanie w literaturze europejskiej motywów z kultury i religii Bliskiego i Środkowego Wschodu

- nowa koncepcja przyrody - przestała ona być tłem, a zaczęto ją traktować jak o symbol stanów uczuciowych człowieka lub nawet czyniono jednym z bohaterów; szczególnie fascynowała romantyków przyroda dzika, nieujarzmiona przez człowieka, dynamiczna, tajemnicza, groźna

- kult poezji i poetów - jednostek uważanych przez romantyków za wyjątkowe, natchnione, nieprzeciętne, znające lepiej niż inni ducha narodu

- odrzucenie reguł poetyki klasycznej - wywalczenie swobody w doborze i tworzeniu nowych form artystycznych

- nastrój niesamowitości i grozy - wzbudza go sam opis zbrodni, wygląd lasu nocą, koszmary dręczące nocą żonę oraz duch męża

II Analiza wstępna

Tytuł:

„Przedmieścia stolicy” - carska tyrania, wobec podbitych narodów, piękne budowle rosyjskie budowane przez niewolników.

 

Kluczowe słowa:

” krwią Litwy, łzami Ukrainy i złotem Polski", miasto, car, mury, beton, gruzy, niewolnictwo, okupienie

 Data

Dziady cz. III ukazały się w 1832 roku jako czwarty tom zbiorowego wydania dzieł Mickiewicza

Motto:

Poeta zawarł swe refleksje dotyczące despotycznych rządów carskich. Ta część utworu nie łączy się z dramatem ani pod względem fabuły, ani ze względu na formę  ma charakter epicki. Dlatego nie posiada motta.

Dedykacja Ustępu

Brzmi dokładnie tak: „Ten ustęp  przyjaciołom Moskalom poświęca autor ”.

 

III Analiza właściwa

Nadawca:

-Nie ujawnia się

-Opisuje wygląd miasta „Posągi stoją pod słomą i śniegiem; Owdzie, za kolumn korynckich szeregiem, Gmach z płaskim dachem, pałac letni, włoski, Obok japońskie, mandaryńskie kioski „Różnych porządków, różnych kształtów domy, Jako zwierzęta z różnych końców ziemi, Za parkanami stoją żelaznenu, W osobnych klatkach. - Jeden niewidomy: Pałac krajowej ich architektury, Wymysł ich głowy, dziecko ich natury. Jakże tych gmachów cudowna robota! Tyle kamieni na kępach śród błota! „

-Pokazuje okrucieństwo cara.  By swe rozkoszne zamtuzy dźwignęli, Ocean naszej krwi i łez wyleli.”, Ilu niewinnych wygnać albo zabić, Ile ziem naszych okraść i zagrabić; Póki krwią Litwy, łzami Ukrainy
I złotem Polski hojnie zakupiono „

-Wprowadza kontrast miasta.  Z dala, już z dala widno, że stolica. Po obu stronach wielkiej, pysznej drogi. Rzędy pałaców. - Tu niby kaplica, Z kopułą, z krzyżem” „I po modnemu gmachy wystrojono, Szampanem zmyto podłogi bufetów I wydeptano krokiem menuetów.” „Teraz tu pusto. - Dwór w mieście zimuje, I dworskie muchy, ciągnące za wonią Carskiego ścierwa, za nim w miasto gonią. „

- Okazuje obrzydzenie do cara. „I dworskie muchy, ciągnące za wonią Carskiego ścierwa, za nim w miasto gonią.”

Odbiorca:

- Nie jest sprecyzowany

- Naród polski

- Czytelnik

Intertekstualność :

-Filozofia:

-Epoka:

Starożytność

Odwołanie do innych tekstów:

-Mitologia – Król Midas

-Historia:

Rzym, Cezar, Babilon, Carrara, styl koryncki, budowla włoska, budowla japońska

Bohaterowie:

-car

-kobitka

-panowie

 

Temat:

 jest gorzką refleksją nad tym, jakim kosztem powstały piękne rosyjskie budowle. Rządy kolejnych carów zmuszały uciskane narody do niewolniczej pracy, by uświetniać swoje miasta. Rosja jest więc świetna piękna: "krwią Litwy, łzami Ukrainy i złotem Polski".

Idee :

-Patriotyzm

Konteksty :

-historyczne

-literackie

-społeczne

 

 Kacper Całka - biografia, analiza wstępna

 Łukasz Aleksandrowicz - nadawca, odbiorca, intertekstualność, odwołania

 Kamil Zakrzewski - cechy twórczości, bohaterowie, temat, idee, konteksty

Klasa 2tb

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.