A. Mickiewicz: Dziady - opracowanie dramatu romantycznego

Dziady część III- Plan wydarzeń

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 87%

Plan wydarzeń podzielony na poszczególne części dramatu nie ma na celu streścić akcji, nie należy go zatem traktować jako streszczenia, ale pomóc uczniom czytającym lekturę w uporządkowaniu informacji, ogarnięciu całości tekstu i lepszym jego zrozumieniu.

Adam Mickiewicz Dziady cz. III

Prolog

Osoby:

Anioł Stróż, Więzień, Duchy nocne, Duch z lewej strony, Aniołowie, Duchy z prawej strony, Duch,

Plan wydarzeń:

1.Więzień zasypia (prawdopodobnie gorączkuje)
2.Dochodzi do psychomachii
3.Więzień czując po przebudzeniu wolność umieszcza na ścianie napis.
4.Duch wypowiada się na temat potencjału możliwości tkwiących w jednostce.

AKT 1.

Scena 1.

Osoby:

Jakub, Adolf, Żegota, Konrad, ks. Lwowicz, Jan Sobolewski, Frejend, Tomasz, Feliks Kółakowski, Suzin, Jacek, Józef, Jankowski, Kapral, Chór,

Plan wydarzeń:

1.Więźniowie zbierają się na korytarzu i przenoszą do najdalszej celi Konrada
2.Żegota opowiada o wyssanym z palca śledztwie w sprawie spisku i bezpodstawnych aresztowaniach - wierzy, że będą mogli się wykupić
3.Tomasz przewiduje, że Nowosilcow będzie chciał ofiar - kilku musi się poświęcić, by ocalić resztę.
4.Mowa o torturach - Frejenda i Tomasza głodzono, bicie,
5.Jan Sobolewski mówi o kolejnych zesłaniach na Sybir nawet dzieci
6.Konrad wykonuje pogańską Pieśń zemsty

Scena 2.

Osoby:

Konrad,duchy z prawej, duchy z lewej, diabły

Plan wydarzeń:

1.Konrad żali się na brak zrozumienia jego poezji (porównuje ją do rzeki podziemnej)
2.Podkreślając niezwykłość swojej pieśni opisuje proces tworzenia
3.Czuje się równy Bogu i okazuje pogardę wobec ludzi
4.Podkreśla swoją wyjątkowość
5.Ukazuje siebie jako wielkiego patriotę i chce pomóc swemu narodowi
6.Żąda od Boga władzy poddając w wątpliwość jego atrybuty: miłość, sprawiedliwość
7.Wyzywa Boga na pojedynek
8.Podkreśla swój związek z ojczyzną oskarżając Boga o niesprawiedliwość, omylność, brak miłości
9.Unika bluźnierstwa mdlejąc
10.Diabły mają do siebie pretensje, że nie udało im się doprowadzić do bluźnierstwa

Scena 3.

Osoby:

ksiądz Piotr (bernardyn),Kapral, więzień, duch, Archanioł I, Archanioł II,chór aniołów, chór archaniołów,

Plan wydarzeń:

1.Więzień wierzy w to, że słabość Konrada wynika z choroby
2.Kapral w oparciu o swoje doświadczenia sądzi inaczej
3.Ksiądz Piotr przeprowadza egzorcyzmy
4.Aniołowie i archaniołowie chwalą Boga i księdza Piotra

Scena 4.

Osoby:

Marcelina, Ewa, Anioł, chór aniołów, Róża,

Plan wydarzeń:

1.Modlitwa Ewy (za ojczyznę, ojca, matkę, za Litwina co uciekł od Moskali i za jego zmarłych towarzyszy)
2.Ewa doznaje widzenia kwiatki z ogrodu uwite w wianek podaje Maryi,ona Jezusowi, a on rzuca je wokół Ewy, z których ożywa róża

Scena 5.

Osoby:

ksiądz Piotr (bernardyn),aniołowie

Plan wydarzeń:

1.Modlitwa księdza do Boga
2.Widzenie (rzeź Polaków, której ocalał 44;sąd nad Polską, jej ukrzyżowanie i zmartwychwstanie
3.Aniołowie zabierają duszę śpiącego księdza Piotra

Scena 6.

Osoby:

Senator, Diabeł I, Diabeł II, Belzebub,

Plan wydarzeń:

1.Diabły spierają się o sen Senatora z Belzebubem, który boi się, że Rosjanin mógłby się poprawić
2.Sen Senatora (pismo pochwalne od Cara; zaszczyty zazdrość; niełaska Cara; pogarda dworzan
3.Diabły nie zabierają duszy, męczą ją tylko

Scena 7. Salon warszawski

Osoby:

Przy drzwiach: Zenon Niemojewski, Adolf, młodzi, Młoda dama, Stary Polak
Przy stoliku: Hrabia, Francuz, Dama I, Kamerjunker, Dama II, Jenerał, Literat I, Oficer wyższy,

Plan wydarzeń:

1.Adolf z Zenonem Niemojewskim rozmawiają o wielkich ofiarach represji rosyjskich w Polsce i na Litwie
2.Narzekanie na ostatni bal kończące się stwierdzeniem, że Nowosilcow Warszawie jest potrzebny
3.Przy drzwiach rozmawia się o Cichowskim
4.Przy stoliku toczy się rozmowa o polskiej poezji, która jest nudna i niezrozumiała
5.Adolf opowiada o Cichowskim (aresztowany, torturowany, wypuszczony, ale odmieniony)
6.O takich tematach pisać nie należy zdaniem literatów
7.Wysocki w słowach: „Nasz naród jak lawa" krytykuje arystokracje i lojalistów.

Scena 8. Pan Senator

Osoby:

Senator, Doktor, Senator, Lokaj, Sekretarz, Pelikan, Bajkow, P. Rollisonowa, P. Kmitowa, ks. Piotr, Panna, P. Gubernetorowa, P. Sowietnikowa, P, Jenerałowa, Księżna, Młody człowiek, Kolleski Regestrator, Sowietnikow, Pułkownik, Oficer rosyjski, Student, Matka, Justyn Pol, Bestużew,

Plan wydarzeń:

1.Rozmowa Doktora i Senatora o braku postępów w śledztwie w sprawie spisku
2.Incydent z kupcem Kanissynem, domagającym się od Senatora zapłaty
3.Rozmowa o młodym Rolisonie z doktorem później z Panią Rollison
4.Przesłuchanie i pobicie ks. Piotra
5.Doktor obwinia o kierowanie spiskiem księcia Czartoryskiego i Joachima Lelewela
BAL
7.Z prawej strony Senator postrzegany jest jako morderca
8.Z lewej tańczy Senator i wszyscy się nim zachwycają, każdy chce mu się przypodobać
9.Starosta broni swej rodziny przed Gubernatorową i Senatorem
10.Pani Rolison zakłóca zabawę i mdleje
11.Piorun zabija doktora z rosyjskimi srebrnymi rublami (jak Judasz)
12.Ksiądz Piotr opowiada dwie przypowieści: o ocalonym przez Boga zbójcy i ocalonym królu z generałami
13.Ks. Piotr przepowiada Konradowi przyszłość

Scena 9. Noc dziadów

Osoby:

Guślarz, Kobieta, Widmo

Plan wydarzeń:

1.Kobieta czeka na ducha kochanka
2.Guślarz zaleca kobiecie ukrycie się w pniu dębu
3.Odwiedza ich widmo z parzącym srebrem w łbie i rękach i widmo rozdzierane przez psy i czarty
4.Kochanek bardzo cierpiący w drodze na północ pojawia się na chwilę - tylko śmierć mu ulży

Ustęp

Droga do Rosji

PRZEDMIEŚCIA STOLICY

PETERSBURG

POMNIK PIOTRA WIELKIEGO

PRZEGLĄD WOJSKA

OLESZKIEWICZ

DO PRZYJACIÓŁ MOSKALI

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.