Inny świat - opracowanie powieści Grudzińskiego

Inny świat - kontekst historyczny

4.4615384615385 1 1 1 1 1 Rating 89%

Kontekst historyczny lektury "Inny świat":

Odkąd Rosjanie wkroczyli do Polski 17 września 1939 r. od razu zaczęli prowadzić działania wymierzone w naród Polski: morderstwa polskiej inteligencji w Katyniu, masowe przymusowe deportacje w latach 1940, 1941.

Wynaradawianie ziem polskich to nie tylko wywózki i wymordowanie inteligencji. Z terenów Polski wywożono także wszystkich Polaków, by na ich miejsce osiedlić sowietów. Wywieziono ok. 2 mln Polaków w głąb Rosji. W największym stopniu deportacje dotknęły ziemię wileńską i nowogródzką.

Polacy trafiali do aresztów, więzień, łagrów, na Syberię, w rejony Morza Białego, do Kazachstanu, do Kraju Kołymskiego.

Świadectwami ich katorgi są różnego rodzaju wspomnienia, pamiętniki pisane przez ofiary, które przeżyły lub ich przyjaciół, którzy poznali ich los. To jest właśnie historia, w której Gustaw Herling-Grudziński osadził "Inny świat".inny

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.