Inny świat - opracowanie powieści Grudzińskiego

Inny świat - kontekst biograficzny

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 91%

Kontekst biograficzny -  Inny świat 

Gustaw Herling - Grudziński to urodzony w 1919 r. w Kielcach, współzałożyciel jednej z pierwszych w okupowanej Polsce organizacji konspiracyjnych: Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej.

 

Kiedy ZSRR zagarnia polskie ziemie w 1939 r. Grudziński próbuje się przedostać na tereny nie okupowane przez Rosjan, w marcu 1940 r. zostaje aresztowany przez NKWD, osadzony w Grodnie i skazany na 5 lat pobytu w obozach pracy. Do łagru w Jercewie trafia poprzez więzienia w Witebsku, Leningradzie, Wołogdzie. Zostaje z niego (po głodówce) zwolniony 20 I 1942 r. na mocy układu m-dzy gen. Andersem a władzami ZSRR . WIdać wyraźnie, że "Inny świat" ma walory autobiograficzne, ponieważ biografia narratora - bohatera posiada wiele cech wspólnych z biografią G. Grudzińskiego.

Potem wciela się do armii gen. Andersa i walczy pod Monte Cassino. Następnie tuła się po Europie angażując się w działalność Polonii (Rzym, Londyn, Monachium) aż wreszcie osiada w Neapolu. „Inny świat” wyrósł z doświadczeń pisarza, a powstał w Rugby i w Londynie w latach 1949 - 50. Książka w Polsce aż do roku 1988 publikowana była w tzw. “drugim obiegu”.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.