Inny świat - opracowanie powieści Grudzińskiego

Interpretacja tytułu Innego świata

3.7941176470588 1 1 1 1 1 Rating 76%

Znaczenie i funkcja tytułu "Innego świata"

Tytuł "Innego świata"

sugeruje, że obóz jest absolutnie niepodobny do normalnego świata (nie-ludzki, nie-człowieczy). Panują w nim inne zasady, inne wartości, inna hierarchia, które są wręcz przeciwieństwem, istniejących poza obozem. W obozie liczy się tylko przetrwanie. Jest on kompletnie odizolowany od „tamtego świata”. Inny znaczy nieludzki.

Znaczenie i funkcja podtytułu "Innego świata"

Podtytuł “Zapiski sowieckie” i motto

zaczerpnięte zostały z książki F. Dostojewskiego “Zapiski z martwego domu” ("Wspomnienia z domu umarłych" są również lekturą łagrową), której fragment stał się mottem powieści. Natalia Lwowna staje się swoistym porte parole pisarza, gdy stwierdza:

“... cała Rosja była zawsze i jest po dziś dzień martwym domem, zatrzymał się czas między katorgą Dostojewskiego a naszymi własnymi mękami”

Takie odwołanie wskazuje na specyfikę życia w łagrze, gdzie człowiek, aby przeżyć, musi porzucić swoje dotychczasowe wyobrażenia o świecie i stworzyć własne zasady etyczne obowiązujące tylko w tym miejscu.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.